Prosjekter

Land-Hadeland-Toten vindpark

Kommune: Søndre Land, Gran, Vestre Toten
Vindturbiner: 64-76
Årlig produksjon: 1,3-1,5 TWh
Installert effekt: 460-547 MW
Oppstart: 2029
Konsesjonær: Zephyr AS

Read More

Snøheia Industrikraft

Kommune: Høyanger og Sunnfjord
Vindturbiner: Ca. 50 (avhengig av effekt/turbin)
Årlig produksjon: Ca. 1 TWh
Installert effekt: Opptil 300 MW
Planområde: Ca. 22 km2
Status: Partnerskap med Hydro og Eviny, kunngjort 19.12.2022, for å utvikle vindkraft til industri i fjellområde mellom Sunnfjord og Høyanger.

Read More

Nord-Odal

Kommune: Nord-Odal
Vindturbiner: 34
Turbintype: Siemens Gamesa SG 5.0-145 
Total høyde: 217 m
Årlig produksjon: Estimert 530 GWh
Installert effekt: 160 MW
Oppstart: 2022
Konsesjonær: Odal Vindkraftverk AS

Read More

Se alle prosjekter

Om oss

Et norsk fornybarselskapmed nordiske ambisjoner

Et norsk fornybarselskapmed nordiske ambisjoner

Zephyr er i dag et fullintegrert vindkraftselskap, som dekker hele verdikjeden. Fra den første dialogen med grunneiere og lokalsamfunn til prosjektutvikling, finansiering, bygging og kommersiell drift av vindkraftverk.

Vi tror på fornybare energiløsninger som spiller godt sammen – derfor er også solkraft et nytt satsingsområde for oss. Vi har lokal tilstedeværelse i Norge, Sverige og Island, med hovedkontor i Sarpsborg i Østfold.

Les mer