Eivind Fjellstad er ny kommunikasjonssjef i Zephyr

Vindkraftselskapet Zephyr satser på kommunikasjon - henter Eivind Fjellstad fra Fredrikstad kommune. Fjellstad kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune og starter i Zephyr 01. februar 2023.…

Les mer

Vindkraft skal utvikle industri i Høyanger og Sunnfjord

Hydro, Eviny og Zephyr går sammen for å utrede et vindkraftprosjekt i et område mellom Høyanger og Sunnfjord. Kraften skal brukes til eksisterende industri og samtidig muliggjøre fremtidige industrietableringer i regionen.…

Les mer

Vardar øker sin eierandel i Zephyr

Eierskapet i Zephyr AS endres når Glitre Energi selger sin eierandel til Vardar. Vardar og Glitre Energi er enige om en avtale hvor Vardar kjøper Glitre Energis 25 prosent eierposisjon i selskapet Zephyr. Gjennomføring av…

Les mer

Zephyr selger svenske havvindprosjekter til Vattenfall

Vattenfall kjøper hovedandelen i to havvindprosjekter utenfor Sveriges vestkyst fra det norske vindkraftselskapet Zephyr. - Det er stort å få være med å realisere den svenske havvindsatsingen, sier Zephyr-sjef Olav…

Les mer

Zephyr vokser

Zephyr er nå større enn noen gang. Samhold og sosiale arrangementer står høyt på lista hos oss. Medarbeidere i Zephyr både i Norge og Sverige, hadde forrige uke samling på Guleslettene vindkraftverk. Zephyr har utviklet…

Les mer

Stor interesse for besøk i vindkraftverkene

Zephyr ønsker å bidra til en konstruktiv debatt om vindkraft gjennom å spre kunnskap. Spesielt studenter ønsker å besøke vindkraftverkene. Zephyr får ukentlig henvendelser om besøk fra studenter og det synes vi er hyggelig.…

Les mer

Siv og Turi nominert til Årets Kraftkvinne

Zephyrs Siv Sannem Inderberg og Turi Mikalsen er to av de nominerte til Årets Kraftkvinne 2022, i regi av Energi Norge. Kraftkvinnene er et nettverk for alle kvinner innen fornybarnæringen. 18. februar kårer nettverket, som…

Les mer

Vi trenger mange vindparker som Vidar

Vindparken Vidar vil produsere ca 5,5 TWh, hvilket er nok strøm til å dekke forbruket til 340.000 norske husstander eller ca. 700.000 mennesker. Det vil si alle innbyggerne i Østfold og Vestfold/Telemark til sammen. En…

Les mer

Vidar offshore vindkraftverk på grensen til Norge

Offentlig høring om Vidar offshore vindkraftverk – høringsfrist 4. februar Zephyr Vind AB planlegger et stort offshore vindkraftverk offshore i Skagerak på grensen mellom Norge og Sverige. Vindkraftverket Vidar er…

Les mer

Fine skiforhold på Guleslettene

Mange koste seg i skiløypene på Guleslettene siste helg.

Les mer

Meld.St. 28 (2019-2020)

Stortinget behandlet melding om vindkraft på land 1. desember 2020.

Les mer