Stor interesse for besøk i vindkraftverkene

Zephyr ønsker å bidra til en konstruktiv debatt om vindkraft gjennom å spre kunnskap. Spesielt studenter ønsker å besøke vindkraftverkene.

Zephyr får ukentlig henvendelser om besøk fra studenter og det synes vi er hyggelig. Vi tar imot så mange vi kan med de ressursene vi har tilgjengelig. Å dele kunnskap er viktig for å få til en konstruktiv debatt om vindkraft. Ikke minst er det mye å lære om den fantastiske teknologien og den kompetansen som finnes i norsk vindkraftindustri.

Noen av de studentene vi har hatt besøk av nylig er førsteårsstudentene fra NTNU campus Ålesund, som besøkte Haram vindkraftverk. Det var en engasjert gjeng som hadde mange spørsmål om alt fra utbygging og drift til lokalpolitikk og skarpe fronter om ja eller nei til vindkraft.

Studentene fikk stille spørsmålene til en kunnskapsrik gjeng bestående av driftsleder for Haram vindkraftverk, Joakim Egeberg, Vestas vindkrafttekniker Viktoria Haram, representanter for grunneierne og landbruksinteressene, Bjørg Haram og Rune Haram, og lokal entreprenør Andreas Aakre.

Vi er glade for å ha slike arenaer hvor læringen går begge veier.

 

Fin dag i fjellet: Haram Kraft stilte med grill og serverte pølser og drikke.

Fine skiforhold på Guleslettene

Mange koste seg i skiløypene på Guleslettene siste helg.

Read more


Meld.St. 28 (2019-2020)

Stortinget behandlet melding om vindkraft på land 1. desember 2020.

Read more


Byggestart Haram vindkraftverk

Anleggsarbeidene starter opp på Haramsøya

Read more


10. klasse på Mehuken

Elever fra Vågsøy Ungdomsskole på besøk i Mehuken vindkraftverk

Read more


Dialog om vindkraft

Debattinnlegg i Firdaposten 31.01.2020.

Read more