Zephyr selger svenske havvindprosjekter til Vattenfall

Vattenfall kjøper hovedandelen i to havvindprosjekter utenfor Sveriges vestkyst fra det norske vindkraftselskapet Zephyr. - Det er stort å få være med å realisere den svenske havvindsatsingen, sier Zephyr-sjef Olav Rommetveit.

 

Prosjektene forventes å produsere 10,5 TWh fossilfri og fornybar elektrisitet. De to vindkraftprosjektene Vidar og Poseidon ligger i Skagerak mellom 25 og 27 kilometer utenfor Sveriges vestkyst. De vil primært bestå av flytende vindturbiner og forventes å ha en samlet installert effekt på ca 2,8 GW og en årlig produksjon på 10,5 TWh. Dette tilsvarer strømforbruket til 1 million svenske husstander.Etter oppkjøpet utgjør Vattenfalls eierandel i Vidar og Poseidon 85 prosent og Zephyr eier de resterende 15 prosent. Selskapene skal videreutvikle prosjektene sammen og søke om nødvendige tillatelser til etablering.

Område med stor etterspørsel
-Vi er veldig fornøyde med at vi sammen med Vattenfall nå kan fortsette utviklingen av Poseidon- og Vidar-prosjektene. Dette sikrer vår langsiktige satsning på flytende havvind, sier Olav Rommetveit, administrerende direktør i Zephyr.
Vattenfall er eid av den svenske stat, og er en av Europas største produsenter av fornybar energi. Transaksjonen er en viktig milepæl for den svenske havvindsatsingen.

–Disse prosjektene vil gi et betydelig volum av fornybar energi i et område med stor etterspørsel. De vil også støtte vår utvikling av den viktige flytende teknologien, samt muliggjøre energiproduksjon på steder lenger unna land, sier Helene Biström, leder for forretningsområdet vind i Vattenfall.

Økende kraftforbruk
Zephyr har de siste årene i påvente av nye konsesjonsregler for norsk vind, satset for fult på land- og havvind i Sverige. Selskapet, som har hovedkontor i Sarpsborg, vokser og har nå bygget et vindkraftmiljø i nabolandet.

-Det er stort å få være med å realisere den svenske havvindsatsingen. Svensk industri i dette området har store ambisjoner innen elektrifisering og vekst. Store havvindprosjekter som Poseidon og Vidar vil bidra til at industrien når sine mål til beste for både klimaet og forretningen, sier Zephyr-sjefen.

Om Zephyr
Zephyr realiserer fornybar kraft, først og fremst gjennom utvikling, bygging og drift av vindparker. Zephyr ble etablert i Norge i 2006 og har siden utvidet sin virksomhet til Island og Sverige.
Selskapets svenske kontor ligger i Göteborg. Siden starten har Zephyr utviklet og bygget rundt 800 MW vindkraft. Zephyr eies av de norske offentlig eide energiselskapene Østfold Energi, Vardar og Glitre Energi.

 

Om Vattenfall
Vattenfall er et ledende europeisk energiselskap som i mer enn 100 år har elektrifisert bransjer, levert energi til folks hjem og modernisert samfunnet gjennom innovasjon og samarbeid. Vattenfall har ca. 19 000 ansatte og opererer primært i Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia.
Vattenfall er en ledende aktør innen havvind med rundt femti aktive vindparker i fem land i Europa og en kapasitet på mer enn 2 GW under utbygging.

For mer informasjon, kontakt:

Morten de la Forest, økonomidirektør Zephyr AS, Tlf: 99 24 31 53
mf@zephyr.no


Meld.St. 28 (2019-2020)

Stortinget behandlet melding om vindkraft på land 1. desember 2020.

Read more


Zephyr har fått konsesjon for vindpark på innvordfjellet

Zephyr skal bygge en vindpark på inntil 115 MW i området rundt Innvordfjellet i Flatanger og Namdalseid kommuner i Trøndelag. Det ble klart etter at Olje- og energidepartementet bekreftet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk 22. mars.

Read more


Tellenes åpning 19. og 20. september

20. september innvies Tellenes Vindpark offisielt, men allerede dagen før ønsker vindparken alle naboer og venner i lokalmiljøet velkommen til en første kikk.

Read more


Ett steg nærmere for Guleslettene vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 MW i kommunene Bremanger og Flora.

Read more