Byggestart Haram vindkraftverk

Anleggsarbeidene starter opp på Haramsøya

Read more


Dialog om vindkraft

Debattinnlegg i Firdaposten 31.01.2020.

Read more


Oppstart for Mehuken 3-utbygging

I august startet utbyggingen av Mehuken 3 i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane der fem eldre turbiner skal byttes ut med av tre nye og moderne turbiner. Zephyr står for prosjektledelse av utbyggingen.

Read more


Zephyr bistår med byggingen av 44 turbiner på Midtfjellet

Zephyr står for prosjektledelse og teknisk ledelse av utbyggingen av Midtfjellet i Fitjar kommune.

Read more


Se filmen om utvidelsen av Mehuken!

I 2010 ble Mehuken vindpark i Sogn og Fjordane utvidet med åtte nye turbiner. Det omfattende arbeidet ble fulgt av et filmteam fra Høgskulen i Volda. Nå er den 10 minutter lange filmen tilgjengelig på nettet!

Read more


Rapport om regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging

sk Rådgivning har på oppdrag fra Statkraft, Agder Energi og Zephyr utarbeidet en rapport om regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging. I rapporten er fem utbyggingsprosjekt undersøkt og resultatene viser at ringvirkningene varierer, og at vindkraftutbygging spesielt i driftsfasen medfører betydelig regional og lokal verdiskapning.

Read more


Legger planene om vindkraft i Vanylven på is

Zephyr, Vestavind Kraft og Tussa har lagt planene om vindmålemaster i flere områder i Vanylven kommune på is.

Read more


Møtte lokalbefolkningen i Bremanger

På et informasjonsmøte 25. august orienterte Zephyr og Vestavind Kraft lokalbefolkningen om sine planer for vindmøllepark på Bremangerlandet.

Read more