Stor interesse for besøk på vindkraftparkene

Zephyr ønsker å bidra til en konstruktiv debatt om vindkraft gjennom å spre kunnskap. Spesielt studenter ønsker å besøke parkene.

Zephyr får ukentlig henvendelser om besøk fra studenter og det synes vi er hyggelig. Vi tar imot så mange vi kan med de ressursene vi har tilgjengelig. Å dele kunnskap er viktig for å få til en konstruktiv debatt om vindkraft. Ikke minst er det mye å lære om den fantastiske teknologien og den kompetansen som finnes i norsk vindkraftindustri.

Noen av de studentene vi har hatt besøk av nylig er førsteårsstudentene fra NTNU campus Ålesund, som besøkte Haram vindkraftverk. Det var en engasjert gjeng som hadde mange spørsmål om alt fra utbygging og drift til lokalpolitikk og skarpe fronter om ja eller nei til vindkraft.

Studentene fikk stille spørsmålene til en kunnskapsrik gjeng bestående av driftsleder for Haram vindkraftverk, Joakim Egeberg, Vestas vindkrafttekniker Viktoria Haram, representanter for grunneierne og landbruksinteressene, Bjørg Haram og Rune Haram, og lokal entreprenør Andreas Aakre.

Vi er glade for å ha slike arenaer hvor læringen går begge veier.

 

Fin dag i fjellet: Haram Kraft stilte med grill og serverte pølser og drikke.

Vidar offshore vindkraftverk på grensen til Norge

Offentlig høring om Vidar offshore vindkraftverk – høringsfrist 4. februar

Zephyr Vind AB planlegger et stort offshore vindkraftverk offshore i Skagerak på grensen mellom Norge og Sverige. Vindkraftverket Vidar er planlagt med en installert effekt på 1400 MW. Anlegget vil kunne produsere inntil 5,5 TWh noe som tilsvarer produksjonen fra åtte Altakraftverk eller tilsvarende husholdsforbruket til ca. 1 million svenske husstander. Det er planlagt med 66-91 vindturbiner med en maksimal rotorhøyde på inntil 340 m. Det vil være flytende turbiner og avstanden mellom turbinene vil være ca. 1,5 km, noe som tilsvarer bredden på Drøbaksundet.

Vindkraftverket er planlagt med en avstand på 37 km til Hvaler og 34 km til Verdens Ende på Tjøme. Siden prosjektet vil medføre grenseoverskridende virkninger har svenske myndigheter sendt prosjektet på høring til norske myndigheter. Miljødirektoratet har lagt prosjektet ut for offentlig høring med høringsfrist 4. februar 2022.

Se mer informasjon om prosjektet og høringen hos Miljødirektoratet.


Fine skiforhold på Guleslettene

Mange koste seg i skiløypene på Guleslettene siste helg.

Read more


Byggestart Haram vindkraftverk

Anleggsarbeidene starter opp på Haramsøya

Read more


10. klasse på Mehuken

Elever fra Vågsøy Ungdomsskole på besøk i Mehuken vindkraftverk

Read more


Driftsleder Guleslettene vindkraftverk

Vi ser etter ny driftsleder til Guleslettene vindkraftverk.

Read more


Zephyr skal drive Nord-Norges største vindpark

I løpet av 2019 vil vindkraftutvikleren Zephyr overta driften av den nye vindparken Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

Read more


Guleslettene vindpark solgt til BlackRock

Zephyr har solgt Guleslettene vindpark til verdens største kapitalforvalter og ledende investor i fornybar energi, BlackRock. Vindparken har en prosjektkostnad på rundt 2 milliarder kroner og skal etter planen stå ferdig om 2,5 år. Kraften går til industrikonsernet Alcoa i Norge.

Read more