Zephyr ønsker å invitere til et åpent informasjonsmøte om våre planer for Land-Hadeland-Toten Vindpark.

Informasjonsmøtet vil skje digitalt tirsdag 6. februar kl.18:00-19.30.

Det vil være mulig å stille chat-spørsmål til Zephyr i møtet. Vi vil både svare på spørsmål om planene for dette konkrete vindkraftverket og om vindkraft generelt.

For de som ikke har anledning til å delta, vil det gjennomføres et opptak av møtet som publiseres på våre nettsider i etterkant.

Vi oppfordrer alle som har interesse for prosjektet til å delta!

Link til møtet publiseres på zephyr.no få timer før møtet.