Ett steg nærmere for Guleslettene vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 MW i kommunene Bremanger og Flora.

– Dette er en gledens dag, stråler Olav Rommetveit, daglig leder i vindkraftselskapet Zephyr som eier selskapet Guleslettene Vindkraft AS.

46-åringen og kollegene feiret det endelige konsesjonsvedtaket med kake og jubelbrus. For det har vært en lang vei frem til et positivt vedtak. Hele ni år er gått siden Zephyr-ledelsen første gang viste interesse for vindkraftutbygging på Guleslettene, og det er to år siden Zephyr mottok en konsesjon fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), som siden ble påklaget til OED. Nå kan selskapet omsider gå videre med detaljplanleggingen.

– Nå har vi forutsetningene for å utvikle prosjektet videre og regner med å ha detaljplanene ferdig i første halvår neste år, med bygging i 2018 og ferdigstillelse i 2019, forklarer Rommetveit.

Akkurat som for Tellenes vindpark i Rogaland ser Zephyr-ledelsen for seg å trekke inn investorer, og interessen skal være stor.

– Det er flere som har meldt sin interesse, så dette ser lovende ut, smiler Rommetveit.

En betydelig produksjon av fornybar kraft

Guleslettene vindkraftverk vil gi en betydelig produksjon av ny fornybar kraft. Vindforholdene i planområdet er svært gode. Samtidig har prosjektet bred lokal og regional tilslutning og et relativt lavt konfliktnivå, kommenterer olje- og energiminister Tord Lien.

Guleslettene er et teknisk/økonomisk godt vindkraftprosjekt som kan bidra med et betydelig tilskudd av ny fornybar energi. Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet. Negative virkninger for friluftslivet, landskap og trekkende fugl har stått sentralt i klagebehandlingen. Departementet har satt krav om for- og etterundersøkelser for å kartlegge fugletrekk bedre i de vestre delene av planområdet. Plassering av turbiner i disse områdene skal først avgjøres når resultatene foreligger fra undersøkelsene.

På Østfoldkonferansen vil Olav Rommetveit, administrerende direktør i Zephyr, og Tommy Fredriksen, strategidirektør i Østfold Energi, fortelle om den lange og krevende reisen for Tellenes-prosjektet. Hardt og målrettet arbeid, kombinert med en solid dose tålmodighet, bar omsider frukter da kontraktene med BlackRock og Google ble signert i London i juni i fjor.

– At et firma med kontoradresse i Kalnesveien spiller ball – og gjør det godt – med de store guttene er noe vi østfoldinger bør være stolt av. I vår verden er BlackRock og Google som Real Madrid og Manchester United å regne. Dette er i aller høyeste grad Champions League i fornybar-bransjen, noe som vi som østfoldinger bør være stolte av, smiler Tommy Fredriksen.

Han sitter i styret i Zephyr og er strategidirektør i Østfold Energi, som eier 50 prosent av aksjene i Zephyr.

– Satsingen på fornybare prosjekter via Zephyr er viktig for Østfold Energi og gir oss flere ben å stå på. For regnskapsårene 2016 og 2017 vil Zephyr være en solid økonomisk bidragsyter til Østfold Energi AS.. Dette er eksempel på det grønne skiftet i praksis. Langsiktig sparekapital (pensjonskapital) parres med gode fornybarprosjekter, og det ligger store muligheter i utvikling og tilrettelegging av prosjekter for norske og internasjonale investorer. For Østfold Energi gir det inntjeningsmuligheter, økt kompetanse på teknologi og finansiering og flere kompetansearbeidsplasser, sier Fredriksen.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no