Guleslettene AS stiftet

Det hersket optimisme og god stemning da vindkraftselskapet Guleslettene Vindkraft AS ble stiftet 9. januar. Selskapet har som hovedmål å utnytte de svært gode vindressursene ved å bygge et vindkraftanlegg på Guleslettene i Bremanger og Flora kommune.

Bak det nye selskapet står de to vindkraftselskapene Elkem Fornybar Energi AS og Zephyr AS.

Elkem Fornybar Energi og Zephyr har i lengre tid arbeidet med utviklingen av vindparken på Guleslettene. Meldingen ble sendt i februar 2007, og arbeidet med å informere kommunene og lokalbefolkningen samt å inngå avtaler med grunneiere har pågått i hele 2007.

Det er gode naturgitte forutsetninger for en vindpark på Guleslettene med sterk gjennomsnittsvind og egnet topografi. Vindparken er beregnet til å få en installasjon på 180 MW og vil produsere om lag 500 GWh strøm. Dette tilsvarer strømforbruket til 25 000 husstander.

Sterkt team

Elkem Fornybar Energi er et heleid datterselskap av Elkem Energi AS som er en betydelig aktør innen produksjon av vannkraft. Elkem Fornybar Energi har aktiviteter inn småkraft og bioenergi i tillegg til prosjekter innen vindkraft. Zephyr eies av selskapene Vardar AS, Østfold Energi AS og danske DONG Energy A/S. Zephyr har som formål å utvikle, bygge, eie og drifte vindkraftanlegg i Sør- og Midt-Norge.

Vardar og Østfold Energi eier vindparken på Mehuken i Vågsøy kommune. Mehuken er den eneste vindparken i Sogn og Fjordane og har vært i drift siden 2001.

Elkem har en sterk lokal forankring i Bremanger gjennom sin aktivitet i Svelgen. Zephyr er et rent vindkraftselskap med tunge vindkraftaktører i ryggen. Sammen danner Elkem Fornybar Energi og Zephyr et sterkt team for å utvikle et godt vindkraftprosjekt på Guleslettene.

Valgte sitt første styre

Styret i det nye selskapet består etter den konstituerende generalforsamlingen av Rune Skjevdal fra Elkem Fornybar Energi (styreleder), Kristin Ankile fra Vardar, Per-Helge Eikeland fra Elkem Bremanger og Svend Richmann Jensen fra DONG Energy. Daglig leder for Guleslettene Vindkraft er Olav Rommetveit fra Østfold Energi.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no