Guleslettene vindpark solgt til BlackRock

Zephyr har solgt Guleslettene vindpark til verdens største kapitalforvalter og ledende investor i fornybar energi, BlackRock. Vindparken har en prosjektkostnad på rundt 2 milliarder kroner og skal etter planen stå ferdig om 2,5 år. Kraften går til industrikonsernet Alcoa i Norge.

Guleslettene vindpark reises ti kilometer nord for Florø by. Første spadetak tas allerede denne sommeren og vindparken skal være driftsklar ved utgangen av 2020.

I samarbeid med grunneierne og kommunene Bremanger og Flora startet vi planleggingen av parken for mer enn ti år siden. Vi er derfor svært tilfredse med at den nå realiseres. Guleslettene er så langt den største vindparken Zephyr har utviklet frem til salg og bygging, forteller administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.

Prosjektkostnadene er i størrelsesorden 2 milliarder kroner, som finansieres med egenkapital fra BlackRock og et langsiktig lån fra DekaBank. Guleslettene er det andre vindparkprosjektet BlackRock kjøper av Zephyr og hvor DekaBank stiller med lånekapital.

Vi samarbeidet godt rundt finansieringen og byggingen av Tellenes vindpark i 2016-2017, og er svært fornøyde med å kunne bygge Guleslettene sammen med både BlackRock og DekaBank, sier Rommetveit.

Attraktivt investeringsobjekt

Det internasjonale aluminiumsselskapet Alcoa skal de kommende 15 årene kjøpe 100 % av parkens kraftproduksjon for å forsyne sine norske fabrikker med fornybar energi.

Transaksjonen viser at globale aktører som BlackRock og Alcoa finner norsk vindkraft attraktivt og at norsk fornybar energi er en viktig del av den internasjonale innsatsen for å redusere karbonavtrykket, sier Rommetveit.

Dette synet bekreftes av Sverker Åkerblom, direktør i investeringsteamet for fornybar energi i BlackRock Real Assets.

Vi er glade for å gjennomføre nok et vindkraftprosjekt i Norge sammen med Zephyr. Det norske fornybarmarkedet og den nordiske regionen er svært attraktive med tanke på vindprosjekter. Hittil har vi investert i nesten 600 MW i Norge og Sverige, nok til å drive mer enn 300 000 europeiske husholdninger, sier han.

Benytter ny teknologi fra Vestas

Vindparken skal ha en ytelse på inntil 197,4 MW og en årlig produksjon som tilsvarer forbruket til mer enn 40 000 eneboliger.

Guleslettene vil ha inntil 47 Vestasturbiner av typen V136 med en individuell kapasitet på 4,2 MW. Turbinene har Vestas Anti-Icing System ™, som effektivt reduserer isdannelsen på bladene og dermed maksimerer energiproduksjonen. Systemet er spesielt utviklet for å løse problemer knyttet til drift i områder med kaldt klima og vil derfor passe svært godt på Guleslettene, avslutter Rommetveit.

Andre viktige samarbeidspartnere og leverandører i prosjektet er Stangeland Maskin på vei og bygg og VEO på elektro.  Augusta & Co er finansiell rådgiver for Zephyr.

Kontaktinformasjon:

Rommetveit, Olav

Administrerende direktør

976 63 120

or@zephyr.no