Holdt seminar for vindkraftkommuner

I september holdt Zephyr, Kvalheim Kraft, Vestavind Kraft og Sula Kraft seminar for vindkraftkommuner i Sogn og Fjordane. Seminaret ble holdt på Smøla.

Seminaret ble arrangert for at kommuner der det kan være aktuelt å bygge vindkraftparker, skulle få informasjon og opplæring. Deltakere var blant annet ordførere, rådmenn og plankonsulenter.

Deltakerne fikk blant annet innspill av sentrale aktører rundt utbyggingen av Smøla vindkraftpark. Både ordføreren i Smøla kommune og prosjektlederen i Statkraft holdt foredrag under de to dagene samlingen varte.

Befaring i Smøla vindpark

Det ble også satt av god tid til en befaring i vindparken. Her så man spesielt på veiutforming, parkutforming, lyd, solblink og visuell påvirkning generelt.

Smøla er Nord-Europas største vindpark på land med 68 vindturbiner på til sammen 150 MW. Vindparken har hatt svært god effekt på Smøla-samfunnet og har bidratt til at hele kommunen nå ser oppadgående trender på veldig mange områder. Kommunen får gode inntekter i form av eiendomsskatt fra vindparken. 15-20 arbeidsplasser er opprettet som en direkte følge av vindparken og mange flere hvis man tar med service- og turistnæringen. Antall overnattingsdøgn har eksplodert etter at parken kom. Det er så stor interesse for parken at det er opprettet et eget kommunalt kontor som driver med informasjon og turopplegg i forbindelse med besøk i vindkraftparken.

Lokal verdiskapning

– Seminaret på Smøla var svært nyttig for å vise kommunene at vindkraft bringer lokal verdiskapning med seg og at det genererer inntekter til kommunen og arbeidsplasser lokalt, sier daglig leder i Zephyr Olav Rommetveit.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no