Innfører e-faktura

For å redusere den manuelle behandlingen av leverandørfakturaer erstatter vi dagens innskannede papirfakturaer med e-faktura.

Vår samarbeidspartner er Pagero. Det er en stor fordel om alle leverandører begynner å sende oss e-faktura i stedet for papirfaktura. I forbindelse med innføringen av en elektronisk fakturaprosess vil vi sette krav til fakturainnhold utover normkravene i bokføringsloven:

Alle fakturaer skal merkes med fakturamottaker og/eller innkjøpsordrenummer!