Innleder om suksessprosjekt på Østfoldkonferansen

Zephyrs utviklingsprosjekt  Tellenes, er kåret til et av de ti fremste fornybarprosjektene i verden, står på plakaten under årets Østfoldkonferanse.

Konferansen arrangeres av Østfold Fylkeskommune 17. og 18. januar og tar mål av seg å være årets fremste møteplass for næringslivet og det offentlige i fylket. Temaet for årets konferanse er «det grønne Østfold», og da er det naturlig at Tellenes-prosjektet trekkes frem i lyset.

Olav Rommetveit – opprinnelig fra Onsøy, bosatt i Råde og med fast kontorpult i Sarpsborg – har gjort ord til handling. Politikernes festtaler om det grønne skiftet blir virkelighet når den 46-årige Zephyr-direktøren forteller om prosjektet som blåser de fleste andre norske klimaprosjekt av banen.

Tenk deg at alle eneboligene i Sarpsborg og Fredrikstad får energibehovet sitt dekket ved hjelp av luft i bevegelse.  For det er det årlige energiforbruket til 30.000 eneboliger i året det er snakk om når landets største vindpark åpner i Tellenes senere i høst.

På topp-10 listen i 2016

Vindparken i Rogaland er av internasjonale eksperter innlemmet på den prestisjetunge listen over et av verdens ti fremste fornybarprosjekter i 2016 av det anerkjente bransjenettstedet Inspiratia (listen er ikke rangert).

Prosjektet har høstet betydelig oppmerksomhet, ikke minst internasjonalt. Ikke så rart, all den tid verdens desidert største investeringsfond – BlackRock – investerer tungt i prosjektet. Det amerikanske investeringsfondet forvalter en investeringsportefølje som langt overstiger det norske «oljefondet» (statens pensjonsfond utland) og har selv betegnet prosjektet som et av de mest interessante og spennende de noen gang har vært involvert i innen fornybar kraftproduksjon.

Nå skal det også sies at BlackRock, selv om de er store, fikk god drahjelp i internasjonal presse da det i juni ifjor sto klart at det var selveste Google som kjøpte opp kraftproduksjonen fra Tellenes for de neste 12 årene.

Google utløser fornybar-prosjekter

Google er med god margin verdens største nettside, fulgt av YouTube som også hører til Google-familien. Slikt krever serverkapasitet – mye kapasitet. Med et årlig energiforbruk på 5,7 terrawatt-timer (http://www.investopedia.com/news/google-become-100-renewable-energy-company-2017-goog-amzn/) –  tilsvarende et årsforbruk som langt overstiger Oslos – er Google et av verdens mest energikrevende selskap. Med et løfte om å være karbonfrie er de også en av de fremste ambassadørene for det globale grønne skiftet. Og norsk vindkraft er en viktig del av løsningen.

-Google vil være 100 prosent dekket av fornybar energi i 2017, delvis takket være Tellenes-prosjektet i Norge.

Tellenes er Googles største vindkraftsatsing i Europa til nå, og vil også være Norges største når vindparken står ferdig senere i år. 50 vindturbiner fra Siemens vil gi en samlet årlig effekt på ca. 160 MW i et av landets mest gunstige vindkraftområder.

Det som gjør Googles tilnærming til fornybar kraft så interessant er nettopp det at de inngår direkte avtaler med utviklere om å forplikte seg til å kjøpe kraften for en lengre periode (såkalt PPA/Power Purchase Agreements), som ofte er en direkte utløsende faktor for realiseringen av fornybarprosjekter innen såvel vind- som solenergi.

En tolmodighetsprøve

På Østfoldkonferansen vil Olav Rommetveit, administrerende direktør i Zephyr, og Tommy Fredriksen, strategidirektør i Østfold Energi, fortelle om den lange og krevende reisen for Tellenes-prosjektet. Hardt og målrettet arbeid, kombinert med en solid dose tålmodighet, bar omsider frukter da kontraktene med BlackRock og Google ble signert i London i juni i fjor.

– At et firma med kontoradresse i Kalnesveien spiller ball – og gjør det godt – med de store guttene er noe vi østfoldinger bør være stolt av. I vår verden er BlackRock og Google som Real Madrid og Manchester United å regne. Dette er i aller høyeste grad Champions League i fornybar-bransjen, noe som vi som østfoldinger bør være stolte av, smiler Tommy Fredriksen.

Han sitter i styret i Zephyr og er strategidirektør i Østfold Energi, som eier 50 prosent av aksjene i Zephyr.

– Satsingen på fornybare prosjekter via Zephyr er viktig for Østfold Energi og gir oss flere ben å stå på. For regnskapsårene 2016 og 2017 vil Zephyr være en solid økonomisk bidragsyter til Østfold Energi AS.. Dette er eksempel på det grønne skiftet i praksis. Langsiktig sparekapital (pensjonskapital) parres med gode fornybarprosjekter, og det ligger store muligheter i utvikling og tilrettelegging av prosjekter for norske og internasjonale investorer. For Østfold Energi gir det inntjeningsmuligheter, økt kompetanse på teknologi og finansiering og flere kompetansearbeidsplasser, sier Fredriksen.

– En kar det var verdt å satse på

Fredriksen er full av lovord om Zephyr-sjefen som har styrt selskapet siden den spede begynnelsen i 2006.

– Jeg har fulgt Olav hele veien fra Zephyr ble etablert for vel ti år siden og har hatt gleden av å følge utviklingen hans tett. Han har hatt gode vekstvilkår her i våre lokaler og fått god støtte på veien, men har til fulle vist at han var en kar det var verdt å satse på. Han har gjort en fantastisk jobb med Tellenes og andre prosjekt og bygget opp et godt og bredt kontaktnett der han nyter stor respekt og anerkjennelse, og nå bretter han opp ermene for det neste store prosjektet på trappene – Guleslettene i Sogn og Fjordane. Etter at konsesjonen ble gitt i oktober gjenstår det nå å utrede litt mer og finne partnere også for dette prosjektet, sier Fredriksen, som gleder seg til fortsettelsen. Han understreker også at det gode partnerskapet med de andre Zephyr-eierne, Buskerudselskapene Vardar og Glitre Energi, har vært av stor betydning for de gode resultatene.

Betydelig regional verdiskapning

En studie av Norconsult og Agenda Kaupang som ble presentert i desember har målt den regionale verdiskapningen som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Rapporten «Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk» viser at hver tredje krone investert i nye norske vindkraftverk gir verdiskapning i norske bedrifter. Vindturbinene, som står for en stor del av investeringen, importeres til landet, men nesten hele driftsbudsjettet skaper aktiviteter lokalt, regionalt eller nasjonalt, viser rapporten.

Også et av Zephyrs vindkraftutbygginger, Midtfjellet, er med i dataunderlaget for rapporten. De tre øvrige er Ytre Vikna, Smøla og Hitra.

Rapporten viser for øvrig at det er positive ringvirkninger for turistnæringen og for friluftslivet, der det blant annet trekkes frem at bygging av veier og infrastruktur gjør at friluftsområder er mer tilgjengelig for friluftslivsentusiaster.

Rapporten er finansiert av NVE, Statkraft AS, Sarepta Energi, Lyse Produksjon, Austri Vind og Norconsult.

Fakta:

Tellenes-prosjektet
Hvor: Kommunene Sokndal og Lund i Rogaland.
Når: Settes i drift høsten 2017.
Hvorfor: For å supplere Googles europeiske datasentre med fornybar kraft.
Hvordan: 50 Siemens vindturbiner genererer i løpet av et år 560 GWh, tilsvarende energiforbruket til rundt 30.000 eneboliger.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no