Ising og iskast

Dannelse av is på vindturbinene

I norske vindkraftverk kan det i perioder dannes is på vindturbinene. Denne isen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Iskast kan medføre skader på folk, dyr, biler, bygninger og veier m.m. som befinner seg i nærheten. 

For at det skal forekomme is på vindturbinene må følgende forhold være oppfylt: 

  • Temperaturer under 0 grader (kan være vesentlig kaldere høyere opp enn ved bakken)
  • Regn, snø, skyer eller tåke (fuktighet)
  • Noe å fryse til (vindturbintårn, nacelle eller turbinblad) 

Sannsynligheten for at en person skal bli truffet av iskast er veldig liten, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig. Systemer for av-ising i vindturbinene kan redusere omfanget av ising, men vil ikke utelukke at iskast kan forekomme. I alle vindkraftverk hvor det forekommer ising, vil konsesjonær ha fokus på faren for iskast og iverksette nødvendige tiltak for å håndtere risikoen for skade i tråd med fastsatte konsesjonsvilkår. 

Det gjennomføres en risikovurdering for is-kast for alle kraftverk i tråd med konsesjonsvilkår. Basert på denne risikovurderingen, innføres tiltak for å redusere risikoen for skader som følge av is-kast. Eksempler på slike tiltak er skilting, automatiserte varslingssystemer basert på meterologiske data eller data fra turbinenes scadasystemer, oppvarmede turbinblader som hindrer isdannelse på vingene, nedstenging av turbin mm. 

Det er viktig at det gjøres gode risikovurderinger av faren for iskast ved ferdsel i vindkraftanlegg i vinterhalvåret når det er værforhold som kan føre til ising. Dette gjelder for de som arbeider i vindkraftverket og for tredjepartsinteresser som bruker området. Kunnskap om lokale vind og værforhold er viktig og driftspersonalet i vindkraftverket har sikkerhet som første prioritet. For de vindkraftverkene hvor risikoanalysen viser at vindkraftverket ligger i en høy risikoklasse for iskast og ising, er det satt opp automatiske iskastvarsler som oppdateres 4 ganger per døgn. 

Relaterte linker

Les mer om NVE sin veiledning for håndtering av faren for iskast fra vindturbiner her.

Automatisk varsling av risiko for ising i vindkraftverkene som Zephyr drifter:

Iskastvarsel Kvitfjell Raudfjell vindkraftverkIskastvarsel Guleslettene vindkraftverk

Informasjon om risiko for ising i Haram vindkraftverk:

Ferdselsråd ved fare for ising i Haram vindkraftverk