Iskastvarsel Guleslettene vindkraftverk

Fare for iskast

I vinterhalvåret vil det være perioder hvor det dannes is eller ligger snø på vindturbinene. Da er det en risiko for at is/snø faller ned eller kastes av. Overhold sikkerhetssonen på 250 meter som er oppgitt på skilt i vindkraftverket. 

IskastDet er flere værforhold som kan forårsake nedfall og kast av is og snø fra vindturbiner. Situasjoner som kan medføre fare for iskast eller is-/snøfall kan skyldes at is bygger seg opp på turbinbladene, at det legger seg våt snø på blad, tårn eller turbinhuset eller at det dannes istapper på grunn av underkjølt regn på turbinen. I vinterhalvåret er det alltid en risiko for fallende is/snø fra turbinhuset og vi anbefaler derfor å unngå ferdsel i umiddelbar nærhet til turbinene.

Faktorer som kan påvirke risikoen for å utsettes for iskast/isnedfall:

  • Faren øker med nærhet til turbinene.
  • Vær spesielt oppmerksom ved oppstart av turbiner etter at de har stått i ro.
  • Sjekk værvarselet. Det er størst risiko for ising ved lavt skydekke, når det er eller nettopp har vært tåke eller nedbør og ved temperaturer rundt 0 grader.
  • Se om du kan se is eller snø på bladene eller andre deler av turbinen. Det kan også ligge is på selve tårnet eller henge istapper fra toppen av tårnet.
  • Opphold deg aldri rett under turbinen.
  • Is og snø vil drive med vinden og skal du gå nær en turbin bør du gå med vinden i ryggen.

Under vises en prognose over risiko for ising på Guleslettene. Varselet er basert på metorologiske data samt scadadata fra turbinene og oppdateres automatisk 4 ganger i døgnet. Varselet kan ikke brukes som en entydig indikator på at det ikke er ising da det er basert på meteorologiske prognoser. Varselet er ment som et tillegg til skiltinformasjon for å kunne vurdere egen risiko. Varselet for Guleslettene angir sannsynligheten for at det er is på turbinene. Varselet for parkeringsplassen angir sannsynligheten for at det kan forekomme iskast på parkeringsplassen ved servicebygget.

 

Under vises også detaljvarselet for parkeringsplassen på kart hvor vindretningen er hensyntatt.