Iskastvarsel Kvitfjell Raudfjell

Fare for iskast

I vinterhalvåret vil det være perioder hvor det dannes is eller ligger snø på vindturbinene. Da er det en risiko for at is/snø faller ned eller kastes av. Overhold sikkerhetssonen på 250 meter som er oppgitt på skilt i vindkraftverket. 

IskastDet er flere værforhold som kan forårsake nedfall og kast av is og snø fra vindturbiner. Situasjoner som kan medføre fare for iskast eller is-/snøfall kan skyldes at is bygger seg opp på turbinbladene, at det legger seg våt snø på blad, tårn eller turbinhuset eller at det dannes istapper på grunn av underkjølt regn på turbinen. I vinterhalvåret er det alltid en risiko for fallende is/snø fra turbinhuset og vi anbefaler derfor å unngå ferdsel i umiddelbar nærhet til turbinene.

Faktorer som kan påvirke risikoen for å utsettes for iskast/isnedfall:

  • Faren øker med nærhet til turbinene.
  • Vær spesielt oppmerksom ved oppstart av turbiner etter at de har stått i ro.
  • Sjekk værvarselet. Det er størst risiko for ising ved lavt skydekke, når det er eller nettopp har vært tåke eller nedbør og ved temperaturer rundt 0 grader.
  • Se om du kan se is eller snø på bladene eller andre deler av turbinen. Det kan også ligge is på selve tårnet eller henge istapper fra toppen av tårnet.
  • Opphold deg aldri rett under turbinen.
  • Is og snø vil drive med vinden og skal du gå nær en turbin bør du gå med vinden i ryggen.

Varselet under er basert på metorologiske data og angir sannsynligheten for at det bygger seg opp is på turbinene. Varselet oppdateres automatisk 4 ganger i døgnet og er en prognose. Det kan derfor ikke brukes som en entydig indikator på at det ikke er risiko for ising. Varselet er ment som et tillegg til skiltinformasjon for å kunne vurdere egen risiko.

 

Kjeller Vindteknikk har gjennomført en risikoanalyse av sky-isingsforholdene i Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk.

Kartene under viser det automatiske varselet for sky-ising som fremgår av tabellen over, men hensyntar dominerende vindretning i varslingen av sannsynlig risiko for ising. Dersom kartene ikke viser vindrosene, er prognosen “grønn” ihht varslingen over.