Tilbyr Kraft til kostpris

Zephyr ønsker at nye vindkraftkommuner skal få flere fordeler. Derfor har Zephyr nå lansertkonseptet «Kraft til kostpris».

Zephyr ønsker at nye vindkraftkommuner skal få flere fordeler. Derfor har Zephyr nå lansertkonseptet «Kraft til kostpris».

For innbyggerne, næringslivet og kommunene

Hva er Kraft til kostpris?

Kraft til kostpris betyr at kommuner som sier ja til å etablere nye vindkraftverk, vil få tilbud
om å kjøpe kraft til prisen det koster å produsere den. Dette vil gjelde innbyggere, næringsliv og kommuner.

 • For innbyggerne vil Kraft til kostpris bety at de inngår langsiktige strømavtaler til en
  gunstig pris. Dette gir forutsigbarhet og trygghet. I et litt lengre
  tidsperspektiv vil det kunne gi store besparelser, spesielt etter 2027, når Norge i
  stadig større grad må importere strøm til høye priser.
 • For næringslivet kan Kraft til kostpris også bety forutsigbarhet og besparelser. En
  del steder vil dette også kunne gi store konkurransefortrinn, dersom man
  sammenligner seg med næringslivet i kommuner som ikke har tilgang på Kraft til
  kostpris. Dette kan rett og slett gi ny næringsvekst.
 • For kommunene vil Kraft til kostpris bety større trygghet for egne innbyggere, at
  næringslivet i kommunen får konkurransefortrinn, men også at kommunen selv kan
  budsjettere med en forutsigbar strømpris og slippe at store variasjoner i
  strømprisene påvirker kommuneøkonomien.

I tillegg til å få kjøpe strømmen til kostpris, vil både kommuner og næringsliv få tilbud om å
gå inn på eiersiden av vindkraftverket. Kommunene vil uansett få skatteinntekter fra
kraftverket.

Se mer informasjon lengre ned på siden!

Lurer du på noe?

Ta kontakt med kommunikasjonssjef Eivind A. Fjellstad for mer informasjon.

Tlf: 977 44 707
E-post: eaf@zephyr.no

" Å ha forutsigbare, lave strømpriser eren fordel i dag, men sannsynligvis enenda større fordel i fremtiden"

— Olav Rommetveit, administrerende direktør, Zephyr

Hva blir kostprisen?

For de siste vindkraftprosjektene Zephyr har bygd ut har kostprisen ligget mellom 35 og 45 øre per kWh. Det inkluderer kostnadene med å utvikle, bygge, finansiere og drifte vindkraftanleggene. Hva reell kostpris vil bli på nye anlegg avhenger av flere faktorer, dette vil avklares i utredningene man gjennomfører i forkant av vedtak om bygging.

Vil gi mer tilbake

Zephyr er offentlig eid og selskapets overskudd kommer samfunnet til gode. Men konseptet «Kraft til kostpris» gir mer tilbake til den enkelte innbygger, næringslivet lokalt og vertskommunene for vindkraftverkene. Å ha forutsigbare, lave strømpriser er en fordel i dag, men sannsynligvis en enda større fordel i fremtiden.

Kan kommunene si nei?

Kommunene som sier ja til utredning av et vindkraftanlegg kan selvfølgelig trekke seg fra prosessen, dersom de ikke ønsker å gå videre etter at utredningen er avsluttet og alle fakta ligger på bordet. Det er viktig for oss i Zephyr å presisere at all utbygging skjer på kommunenes premisser.

Bra lokalt – bra globalt

Vi i Zephyr er opptatte av lokalsamfunn og lokal utvikling. Vi tror Kraft til kostpris kan være veldig bra for mange norske lokalsamfunn. I tillegg til de åpenbare fordelene det gir lokalt, vil man også være med på den nasjonale energidugnaden og bidra til bedre klima globalt. Det håper vi flere norske kommuner ønsker å være med på.

Ta kontakt

For mer informasjon,ta kontakt med Eivind A Fjellstad

Kommunikasjonssjef
Tlf: 977 44 707
Epost: eaf@zephyr.no