Grunneier

Er du grunneier med et aktuelt areal?

Eier du en tomt som kan egne seg for etablering av vindkraftverk eller en hybridpark med vindkraft og solceller i kombinasjon?

For å vurdere egnetheten til eiendommen må vi se på en rekke faktorer, for eksempel miljøpåvirkning, motstridende interesser, produksjonskapasitet og infrastruktur (veier og elektrisitetsnett), samt andre vesentlige elementer.  

Dersom området er av interesse, kan vi komme med et forslag til grunneierkompensasjon i en leieavtale.  

Ta kontakt med oss her