Vindkraft, klima og miljø

Vindkraft er en fornybar og utslippsfri energikilde, som vil spille en stadig større rolle på veien mot en karbonfri fremtid.  

Vindkraft fungerer ved at bevegelsesenergien i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden blåser på bladene, som roterer og driver en generator som skaper elektrisitet. Vind er ikke en konstant ressurskilde, noe som betyr at strømproduksjonen varierer etter hvor mye og hvor ofte det blåser.  

Vindkraft utgjør 12 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Norge og 16 prosent i Sverige. På verdensbasis utgjør vindkraften 6, 7 prosent (tall per 2021)

Kostnadene på vindkraft har falt betydelig de siste årene, og i store deler av verden er det allerede rimeligere å bygge nye vindkraftverk enn det er å etablere nye kull- og gasskraftverk. Den teknologiske utviklingen har gjort vindturbiner mer effektive og robuste. De produserer mer energi, krever mindre vedlikehold og har lengre levetid. 

Norden kommer ikke utenom massiv utbygging av ny vindkraft hvis vi skal nå målene om karbonnøytralitet innen 2050. Den nye kraften trengs blant annet for å drive omfattende elektrifisering av transport, oppvarming og industrielle prosesser. 

Vindkraft har lenge vært et omstridt tema innen norsk energipolitikk. Motstanderne trekker frem at vindmøllene er skjemmende å se på, at de er farlige for dyreliv, og at de kan lage sjenerende støy, dersom de plasseres nær bebyggelse. Tilhengerne trekker frem at de er en effektiv kilde til fornybar energi, og at samfunnet kan tjene mye penger på krafteksport.

Informasjonsstrømmen er stor og det foreligger mye dokumentasjon på vindkraftens påvirkning på naturen. All utbygging av fornybar energi i Norge må gjennom strenge konsesjonskrav, og påvirkning på natur og miljø er en viktig del av utredningen for at det skal bli gitt konsesjon. 

Mer informasjon om Vindkraft
NVENorweaVindkraftportalen