Zephyr skal drive Nord-Norges største vindpark

I løpet av 2019 vil vindkraftutvikleren Zephyr overta driften av den nye vindparken Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

Zephyr og Nordlys Vind har inngått avtale om at Zephyr skal drifte det som vil bli en av Europas største vindparker.

Vindkraftverket bygges nå på Kvaløya utenfor Tromsø. Kontrakten med Zephyr starter 1. april 2019, deretter skal 67 vindturbiner settes i drift i løpet av året.

Lang erfaring

Zephyr, som er eid av Østfold Energi, Vardar og Glitre, skal stå som operatør av anlegget. Avtalen innebærer dermed at Zephyr vil ivareta den daglige driften. Vindkraftverket Nordlys Vind vil fortsatt være eier gjennom vindkraftkonsesjonene Tromsø Vind og Raudfjell Vind.

-Vi er glad for å ha fått med oss Zephyr på laget. Gjennom avtalen får vi med oss en profesjonell aktør med lang erfaring. Zephyr er eid av solide norske kraftselskap med offentlige eiere, sier styreleder Mathias Bimberg i Tromsø Vind og Raudfjell Vind.

Høye krav og ambisjoner

Zephyr AS står blant annet bak utbyggingen av vindkraftverkene Mehuken, Midfjellet og Norges største vindkraftverk på Tellenes i Rogaland. Selskapet er det vindkraftselskapet som har bygget ut mest i Norge.

– Vi er svært fornøyd med at Nordlys Vind har tillit til at vi kan forvalte vindparken på en god måte. Vi ser frem til å drifte og utvikle anlegget på Kvaløya. Samtidig er vi ydmyke til oppgaven med å tilfredsstille eiernes høye krav til bærekraft og samfunnsansvar, sier Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr.

Når kraftverket står ferdig i løpet av 2019 vil det produsere fornybar energi tilsvarende årsforbruket til 40.000 husstander, eller energimengden tilsvarende nesten 80 millioner liter diesel per år.

For mer informasjon, kontakt:

  • For Zephyr: Olav Rommetveit +47 976 63 120For Nordlys Vind/ Tromsø Vind og
  • Raudfjell Vind: Mathias Bimberg +49 151 57 617 205

For mer informasjon om vindparken se: nordlysvind.no

Kontaktinformasjon:

Rommetveit, Olav

Administrerende direktør

976 63 120

or@zephyr.no