Melder vindkraftverk i Flora og Naustdal kommuner

I begynnelsen av oktober sendte Zephyr melding til NVE om Kyrkjestein vindkraftverk i Flora og Naustdal kommuner i Sogn og Fjordane.

Zephyr melder Kyrkjestein vindkraftverk i Flora og Naustdal kommuner. Zephyr har gjort en helhetlig studie av vindkraftmulighetene i Sogn og Fjordane, og Kyrkjestein viste seg som et område med godt vindkraftpotensiale. Zephyr avholdt grunneiermøte den 23. september, grunneierne var positive og samtykket i at Zephyr kan igangsette vindmålinger i området samt melde prosjektet. Zephyr vil starte grunneierforhandlinger i løpet av høsten. Kjeller Vindteknikk har gjort foreløpige produksjonsberegninger for området, og prosjektet meldes med 41 MW og 107 GWh. Foreløpig anslås det 18 turbiner i det ca 8 km2 store planområdet.

Ved at prosjektet meldes nå, vil det komme med i betraktningen når fylkesdelplan for vindkraft i Sogn og Fjordane skal vedtas. Planarbeidet sluttføres høsten 2009, med påfølgende høring våren 2010 og vedtak juni/ juli 2010. Det forventes at NVE tar sakene til behandling når fylkesdelplanen er endelig vedtatt, samt at 420 kV sentralnettslinje mellom Ørskog og Fardal er meddelt endelig konsesjon.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no