Møt Zephyr på rådhuset i Snillfjord

Som kjent leverer Zephyr konsesjonssøknader for Remmafjellet og Geitfjellet vindkraftverker 1. april. Zephyr tror i den forbindelse at det kan være nyttig for kommunen, berørte parter og lokalbefolkningen for øvrig å kunne treffe Zephyr for å få mer informasjon.

Zephyr har derfor leid et kontor i første etasje på rådhuset. Kontoret vil være betjent slik:

  • Onsdag 17. mars kl 1100–2000
  • Onsdag 14. april kl 1100–2000
  • Onsdag 28. april kl 1100–2000
  • Fredag 7. mai kl 1100–2000
  • Onsdag 19. mai kl 1100–2000
  • Onsdag 2. juni kl 1100–2000

Deretter tilpasses åpningstidene NVEs høringsopplegg.

Kontaktinformasjon:

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no