Om Zephyr

Et norsk fornybarselskap med nordiske ambisjoner 

Zephyr er i dag et fullintegrert vindkraftselskap, som dekker hele verdikjeden. Fra den første dialogen med grunneiere og lokalsamfunn til prosjektutvikling, finansiering, bygging og kommersiell drift av vindkraftverk.

Vi tror på fornybare energiløsninger som spiller godt sammen – derfor er også solkraft et nytt satsingsområde for oss. Vi har lokal tilstedeværelse i Norge, Sverige og Island, med hovedkontor i Sarpsborg i Østfold.

Våre eiere er offentlig eid og verdiene vi skaper går dermed tilbake til samfunnet, i form av utbytte, skatter og avgifter. Energiprodusentene Østfold Energi og Vardar eier Zephyr. Tilsammen har disse selskapene en portefølje med årlig produksjon av fornybar energi på over 5 TWh, I hovedsak gjennom vannkraften.

Zephyr har lang erfaring med fornybar energi med ett av Nordens mest erfarne vindkraft-team. Vi har solid kunnskap om god forvaltning av naturressursene og flere av nøkkelpersonene i selskapet har også bakgrunn fra vannkraften.

Vi er en liten organisasjon, med tung kompetanse og en stor portefølje. Zephyr har bygget 700 MW av vindkraften i Norge og drifter 550 MW. Vi har også en portefølje på utviklingsprosjekter på 1000 MW, både onshore og offshore.

Vi har sterke partnerskap. Zephyr har ledet prosjekter og bygget sterke partnerskap med ledende miljøer som Vestas, Siemens og Blackrock.

Vi lever etter verdiene våre: ansvarlige, grundige og respektfulle.

Jobbe i Zephyr?

Norge


Sverige


Island