Eierne våre

Zephyrs eiere er norske offentlige eide kraftselskap, hvor verdiene som skapes går tilbake til samfunnet.

Østfold Energi AS

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi og er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.   

Selskapet skaper verdier lokalt og bidrar med viktige inntekter til fellesskapet i regionen.   

Østfold Energi har 48 medarbeidere som står for cirka to prosent av Norges fornybare energiproduksjon. 

Østfold Energi ble opprinnelig startet for å skaffe mer strøm til fylket. Løsningen fant man mellom  fjellene i Indre Sogn. I 1974 sto Borgund kraftverk i Lærdal ferdig bygget – og kraftverket produserer fortsatt store deler av vannkraften til Østfold Energi. 

Siden den gang har selskapet også bygget sterke miljøer innen småskala vannkraft, vind, fjernvarme og sist ut solkraft.  

Østfold Energi var sentrale i å bygge opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft (småskala vannkraft) og Zephyr. Selskapet har også aktivt eierskap i nyskapende bedrifter som Beyonder (effektbatterier basert på norsk sagflis), Becour (digital plattform for opprinnelsesgarantier) og Solgrid (storskala solkraft).

 I dag ser Østfold Energi på nye utviklingsmuligheter og investeringer innen fornybar energi, blant annet som tomteutvikler for ny kraftkrevende industri.

Østfold Energi eier 50 prosent av Zephyr. 

ostfoldenergi.no →

Glitre Energi AS

Glitre Energi er blant Norges største regionale kraftkonsern, og er eid av Vardar og Drammen kommune.  

Glitre Energi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter.  

Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. I tillegg har konsernet entreprenør- og fibervirksomheter gjennom tilknyttede selskap.  

Selskapets historie spenner seg over 120 år tilbake i tid, da Drammen kommune kjøpte fallrettigheter til Gravfoss i Modum kommune, for å sikre tilgang til strøm til kommunens innbyggere. Gravfoss kraftverk var det første som ble bygget i Buskerud for produksjon av strøm til alminnelig forsyning i over større avstander, og det er fortsatt drift ved kraftverket den dag i dag. 

Glitre Energi er et resultat av en rekke partnerskap og fusjoner gjennom de siste 30 årene – blant annet Buskerud Energi i 1999 og daværende EB, Hadeland Energi og Lier Everk i 2015. Glitre Energis overordnede målsetning er å skape store verdier lokalt i Buskerud- og Hadelandsregionen, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.  

Glitre Energi eier 25 prosent av Zephyr.

glitreenergi.no →

Vardar AS 

Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. 

Konsernets forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. 

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi.

Navnet Vardar har sitt utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert. 

Vardar har en lang historie innen vindkraft. Sammen med Østfold Energi eier Vardar Mehuken vindkraftverk på vestkysten i Norge. Gjennom det heleide datterselskapet Vardar Vind AB, eier og driver selskapet Rögle vindpark i Helsingborg kommune og Kiaby i Kristianstad kommune. 

Vardar har også investeringer innenfor det sterkt voksende solmarkedet gjennom sitt eierskap i Solcellespesialisten, som er den ledende EPC leverandør av solceller i Norge. I tillegg har Vardar eierskap i det estiske selskapet Sunly Land som utvikler, bygger og drifter sol- og vindparker i Polen og Baltikum. 

Vardar var med å stifte Zephyr tilbake i 2006. 

Vardar eier 25 prosent av Zephyr.

vardar.no →