Eierne våre

Zephyrs eiere er norske offentlige eide kraftselskap, hvor verdiene som skapes går tilbake til samfunnet.

Østfold Energi AS

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi og er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.   Selskapet skaper verdier lokalt og bidrar med viktige inntekter til fellesskapet i regionen.   Østfold Energi har 48 medarbeidere som står for cirka to prosent av Norges fornybare energiproduksjon. 

Østfold Energi ble opprinnelig startet for å skaffe mer strøm til fylket. Løsningen fant man mellom  fjellene i Indre Sogn. I 1974 sto Borgund kraftverk i Lærdal ferdig bygget – og kraftverket produserer fortsatt store deler av vannkraften til Østfold Energi. 

Siden den gang har selskapet også bygget sterke miljøer innen småskala vannkraft, vind, fjernvarme og sist ut solkraft.  

Østfold Energi var sentrale i å bygge opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft (småskala vannkraft) og Zephyr. Selskapet har også aktivt eierskap i nyskapende bedrifter som Beyonder (effektbatterier basert på norsk sagflis), Becour (digital plattform for opprinnelsesgarantier) og Solgrid (storskala solkraft).

I dag ser Østfold Energi på nye utviklingsmuligheter og investeringer innen fornybar energi, blant annet som tomteutvikler for ny kraftkrevende industri.

Østfold Energi eier 50 prosent av Zephyr. 

ostfoldenergi.no →

Vardar AS 

Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Konsernets forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. 

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Navnet Vardar har sitt utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert. 

Vardar har en lang historie innen vindkraft. Sammen med Østfold Energi eier Vardar Mehuken vindkraftverk på vestkysten i Norge. Gjennom det heleide datterselskapet Vardar Vind AB, eier og driver selskapet Rögle vindpark i Helsingborg kommune og Kiaby i Kristianstad kommune. 

Vardar har også investeringer innenfor det sterkt voksende solmarkedet gjennom sitt eierskap i Solcellespesialisten, som er den ledende EPC leverandør av solceller i Norge. I tillegg har Vardar eierskap i det estiske selskapet Sunly Land som utvikler, bygger og drifter sol- og vindparker i Polen og Baltikum. 

Vardar var med å stifte Zephyr tilbake i 2006. 

Vardar eier 50 prosent av Zephyr.

vardar.no →