Historie

Historien vår

Zephyr ble etablert i 2006. Siden den gang har Zephyr vært med å levere på regjeringens mål om å bygge mer fornybar energi i Norge. Nå har vi avdelinger i både Norge, Sverige og Island og vi jobber med prosjekter både på land og til havs.

2006

I 2001 setter Østfold Energi og Vardar Mehuken 1 vindkraftverk i drift. Dette var starten på vindkraftsatsingen i selskapene.  I 2006 blir Zephyr opprettet og de to siste utbyggingene på Mehuken ble ledet av Zephyr ASDen gang eide Østfold Energi, Vardar og Dong Energy 33% av selskapet hver. 

2009

I 2009 overtar Glitre, den gang EB, 50 prosent av Vardars aksjer i Zephyr.
Samme år starter også byggingen av Mehuken 2.

2011

I 2011 starter Zephyr bygging av Midtfjellet vindkraftverk med en samlet installert effekt på 110 MW. På denne tiden er det en tydelig satsning fra regjeringen på vindkraft. Zephyr har nå bygget et sterkt prosjektutviklingsmiljø i Sarpsborg.

2014

I 2014 starter byggingen av Mehuken 3 med en samlet installert effekt på 6,9 MW. 

2016

I 2016 begynner byggingen av Tellenes vindkraftverk.
Kraftverket åpnet i september 2017, som Norges til da største vindkraftverk.  

2017

I 2017 får Zephyr
endelig konsesjon fra Olje- og energi-
departementet til å utvide installert kapasitet på Guleslettene vindkraftverk til 195 MW.
(Først konsesjon 160 MW) fra NVE i 2014, så endelig konsesjon fra OED i 2016. Gjeldende konsesjon er datert 02.02.2017 (korrigert ihht
OEDs vedtak
 fra 2016).)
 

2018

I 2018 får Zephyr får kontrakt med Prime Capital for å drifte Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk med en installert effekt på 284,4 MW fra høsten 2019. Zephyr får kontrakt med BlackRock for å drifte Guleslettene vindkraftverk med installert effekt 197,4 MW fra høsten 2020. Samme år opprettes også Zephyr Island.

2019

2019 er et spesielt år for vindkraftbransjen i Norge. Da starter motstanden mot utbyggingen på land i Norge. Zephyr får samme år driftsavtale på Haram vindkraftverk, om først fikk konsesjon i 2008. Etter dette har det vært flere endringer i konsesjonen. Gjeldende konsesjon for Haram vindkraftverk ble gitt av NVE 7. februar 2019.
Samme år starter også byggingen av Guleslettene vindkraftverk.

2020

I 2020 starter byggingen av Haram vindkraftverk. Samtidig blir behandlingen av alle nye vindkraftkonsesjoner i Norge satt på hold, og Zephyr ser etter nye markeder i påvente av den nye konsesjonsordningen. Samme år blir Zephyr Sverige etablert.

2021

I januar 2021 er Guleslettene vindkraftverk i full drift. I løpet av sommer/høst monteres vindturbiner på Haramsøya og Haram vindkraftverk er i drift fra desember 2021. Zephyr inngår avtale med Akershus Energi om prosjekt-
lederansvaret for utbygging av Odal vindkraftverk og utbygging igangsettes. Odal vindkraftverk stod ferdig våren 2022.