Pilotturbin på Mehuken

Kvalheim Kraft har søkt NVE om å sette opp en pilotturbin i Mehuken vindkraftverk.

Kvalheim Kraft har søkt NVE om å sette opp en pilotturbin med 1 MW installert effekt i medhold av energiloven. Pilotturbinen er utviklet av Wind Catching Systems og er en liten turbin som er tenkt å utgjøre en del av store flytende offshore turbiner. Testturbinen skal stå på et av de gamle fundamentene i vindkraftverket og det søkes om å teste og drifte den i en periode på 3 år. Pilotturbinen vil ha en høyde på ca 65 meter til bladtipp. Både tårnhøyde og bladlengde er vesentlig mindre enn de andre turbinene som står på Mehuken.

Kvalheim Kraft synes det er gøy å kunne bidra til teknologiutvikling ved å teste ut pilotturbinen på Mehuken og vi er glade for at kommunen og grunneierne har stilt seg positive til å sende søknaden.

Søknadsdokumentene er tilgjengelig her og på NVE sine nettsider. Fristen for å uttale seg til søknaden er 13.01.2023 og vi oppfordrer til å bruke skjemaet som er tilgjengelig på NVEs nettsider.