Midtfjellet

I DRIFT

NORGE

Midtfjellet 1 og 2


Kommune: Fitjar


Vindturbiner: 44


Turbintype: 34 stk. Nordex 2,5 MW-N90 og 11 stk. NOrdex-N100


Total høyde: 125 og 130 meter


Rotordiameter: 90 og 100 meter


Årlig produksjon: 320 GWh


Installert effekt: 110 MW


Oppstart: 2013


Konsesjonær: Midtfjellet Vindkraft AS 


Midtfjellet vindpark ligger i Fitjar kommune i Vestland. Zephyr var ansvarlig for utbyggingen av Midtfjellet Vindkraftverk byggetrinn 1 og 2, med en installert effekt på 110 MW.

Vindkraftverket er senere bygget ut med enda et byggetrinn og har total installert effekt på 150 MW. 

Mer informasjon om Midtfjellet vindkraftverk finner du på www.midtfjellet.no   

Etter utbyggingen av kraftverket har området blitt mer tilgjengelig og brukes til friluftslivsaktiviteter hele året.