Odal

UNDER BYGGING

NORGE

Odal Vind


Kommune: Nord-Odal


Vindturbiner: 34


Turbintype: Siemens Gamesa SG 5.0-145


Total høyde: 217 m


Rotordiameter: 145 m


Årlig produksjon: Estimert 530 GWh


Installert effekt: 160 MW


Oppstart: 2022


Konsesjonær: Odal Vindkraftverk AS


Odal vindkraftverk ligger i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken fylker, og består av delområdene Songkjølen og Engerfjellet med henholdsvis 23 og 11 turbiner.

Zephyr er ansvarlig for utbyggingen av Odal vindkraftverk, med en installert effekt på 160 MW.

Anleggsarbeidet ble påbegynt juni 2020, og anlegget skal ferdigstilles senest andre kvartal 2022, noe forsinket på grunn av covid-19. Zephyr har prosjektansvar på vegne av byggherre.

​Det er første prosjekt i Norge der nedre del av turbintårn består av betongelementer (64 m), og resten stål (80 m).

Ta kontakt med Odal vindkraftverk for mer informasjon på: www.odalvind.no

Zephyr har prosjektansvar (CMA) i byggeperioden. Foto: Odal Vind.