Snøheia Industrikraft

UNDER UTVIKLING

NORGE

Snøheia Industrikraft


Kommune: Høyanger og Sunnfjord


Vindturbiner: Ca. 50 (avhengig av effekt/turbin)


Årlig produksjon: Ca. 1 TWh


Installert effekt: Opptil 300 MW


Planområde: Ca. 22 km2


Status: Partnerskap med Hydro og Eviny, kunngjort 19.12.2022, for å utvikle vindkraft til industri i fjellområde mellom Sunnfjord og Høyanger.


Les om iskastvarsel →

Snøheia industrikraft planlegges på grensen mellom Høyanger og Sunnfjord kommuner, i et område på ca 22 km2. Det er svært gode vindforhold i området og ferdig utbygd vil kraftverket kunne produsere i størrelsesorden 1 TWh, tilsvarende forbruket til vel 60.000 husstander. Kraft fra vindkraftverket skal brukes til industriutvikling lokalt og regionalt. For øvrig vil kraftverket bidra med ca. 45 millioner i årlige skatteinntekter til vertskommunene.

Satsningen vil innebære investeringer på et sted mellom 3 og 4 milliarder. Det påregnes rundt 5-6 stillinger tilknyttet driften og driftsbase vil etterstrebes å bli lagt til Sunnfjord kommune. Partene vil gå i dialog med kommunene med sikte på å få støtte til å sende melding til NVE. Støtte fra kommunene og grunneiere er avgjørende for senere realisering av prosjektet. Hydro og Eviny har dype røtter knyttet til industriutvikling i denne regionen.

Trym Andreas Christensen

482 17 191
tc@zephyr.no