Tellenes

I DRIFT

NORGE

Tellenes


Kommune: Lund og Sokndal


Vindturbiner: 50 


Turbintype: Siemens SWT 3,2 MW


Total høyde: 149 meter 


Rotordiameter: 113 meter 


Årlig produksjon: 550 GWh  


Installert effekt: 168 MW


Oppstart: 2017 


Konsesjonær: Tellenes Vindkraft AS 


Vindkraftverket åpnet i september 2017, som Norges til da største vindkraftverk. De 50 vindturbinene fra Siemens er fordelt på tre delområder. Til sammen har planområdet en utstrekning på ca. 15 km2 og høyeste punkt i planområdet er på ca 500 m.o.h. Vindkraftverket er bygget i området rundt Titania ilmenittbrudd. Vindkraftverket er tilknyttet kraftnettet via en 9 kilometer lang 132 kV kraftledning til en transformatorstasjon i Åna-Sira. Kraften som produseres selges til Google gjennom en 12 års kraftkjøpskontrakt.

Tellenes vindkraftverk ble utviklet av Zephyr og Norsk Vind Energi og deretter solgt til BlackRock som er et av verdens største investeringsfond. Zephyr sto for utbyggingen av vindkraftverket. Det er Arise som i dag drifter Tellenes vindkraftverk på vegne av Tellenes Vind AS.

For mer informasjon om Tellenes vindkraftverk, se https://www.arise.se/en/management.

Tellenes vindkraftverk ble bygget og satt i drift i 2016-2017.