Prosjekter

  • Alle prosjekter
  • Sverige (6)
  • Island (12)
  • Norge (10)

Tellenes

Kommune: Lund og Sokndal
Vindturbiner: 50
Turbintype: Siemens SWT 3,2 MW
Total høyde: 149 meter
Årlig produksjon: 550 GWh
Installert effekt: 168 MW
Oppstart: 2017
Konsesjonær: Tellenes Vindkraft AS

Read More

Snøheia Industrikraft

Kommune: Høyanger og Sunnfjord
Vindturbiner: Ca. 50 (avhengig av effekt/turbin)
Årlig produksjon: Ca. 1 TWh
Installert effekt: Opptil 300 MW
Planområde: Ca. 22 km2
Status: Partnerskap med Hydro og Eviny, kunngjort 19.12.2022, for å utvikle vindkraft til industri i fjellområde mellom Sunnfjord og Høyanger.

Read More

Nord-Odal

Kommune: Nord-Odal
Vindturbiner: 34
Turbintype: Siemens Gamesa SG 5.0-145 
Total høyde: 217 m
Årlig produksjon: Estimert 530 GWh
Installert effekt: 160 MW
Oppstart: 2022
Konsesjonær: Odal Vindkraftverk AS

Read More

Midtfjellet

Kommune: Fitjar
Vindturbiner: 55
Turbintype: Nordex 2,5 MW-N90 og NOrdex-N100 
Total høyde: 125 og 130 meter
Årlig produksjon: 320 GWh
Installert effekt: 110 MW
Oppstart: 2013
Konsesjonær: Midtfjellet Vindkraft AS

Read More

Mehuken

Kommune: Kinn
Vindturbiner: 11
Turbintype: Enercon E70
Total høyde: 99,5 meter
Årlig produksjon: 70 GWh
Installert effekt: 25,3 MW
Oppstart: 2001
Konsesjonær: Kvalheim Kraft DA

Read More

Haram

Kommune: Ålesund
Vindturbiner: 8
Turbintype: Vestas V136 4,2 MW
Total høyde: 150 meter
Årlig produksjon: 113 GWh
Installert effekt: 33,6 MW
Oppstart: 2021
Konsesjonær: Haram Kraft AS

Read More

Guleslettene

Kommune: Bremanger og Kinn
Vindturbiner: 47
Turbintype: Vestas V136 4,2 MW
Total høyde: 158 meter
Årlig produksjon: 700 GWh
Installert effekt: 197,4 MW
Oppstart: 2021
Konsesjonær: Guleslettene Vindkraft AS

Read More

Kvitfjell Raudfjell

Kommune: Tromsø
Vindturbiner: 67
Turbintype: Siemens Gamesa 4,3 MW
Total høyde: 150 meter
Årlig produksjon: 780 GWh
Installert effekt: 288,1 MW
Oppstart: 2020
Konsesjonær: Tromsø Vind AS og
Raudfjell Vind AS

Read More