Risiko for iskast Haram vindkraftverk – ferdselsråd

I vinterhalvåret vil det være perioder hvor det dannes is eller ligger snø på vindturbinene. Da er det en risiko for at is/snø faller ned eller kastes av, spesielt ved oppstart av turbiner etter en periode med stillstand. Det er flere værforhold som kan forårsake nedfall og kast av is og snø fra vindturbiner. Situasjoner som kan medføre fare for iskast eller is-/snøfall kan skyldes at is bygger seg opp på turbinbladene, at det legger seg våt snø på blad, tårn eller turbinhuset eller at det dannes istapper på grunn av underkjølt regn på turbinen. I vinterhalvåret når det er minusgrader og snø/is på turbinen, er det alltid en risiko for fallende is/snø fra turbinhuset.

Risikoen for ising gjennom året i Haram vindkraftverk, er vurdert til å være lav. Det er satt opp permanente skilt på adkomstveiene inn til vindkraftverket som gir informasjon om faren for iskast. Basert på lav risiko, mener fagekspertisen at det ikke er behov for å sette opp et automatisk varslingssystem for ising slik det er gjort i vindkraftverk med høy risiko for ising. De dagene som det er forhold for ising på Haram, er det allikevel nødvendig å gjøre en konkret vurdering av risikoen dersom man skal ferdes i området.

Noen generelle ferdselsråd

Uavhengig av beregnet sannsynlig risiko for ising gjennom året, vil Haram Kraft gi noen generelle ferdselsråd som bør følges når det er værforhold som kan gi ising:

  • Faren øker med nærhet til turbinene. Unngå derfor å gå nær turbinene når det er risiko for ising.
  • Vær spesielt oppmerksom ved oppstart av turbiner etter at de har stått i ro.
  • Sjekk værvarselet. Det er størst risiko for ising ved lavt skydekke, når det er eller nettopp har vært tåke eller nedbør og ved temperaturer rundt 0 grader.
  • Se om du kan se is eller snø på bladene eller andre deler av turbinen. Det kan også ligge is på selve tårnet eller henge istapper fra toppen av tårnet.
  • Opphold deg aldri rett under turbinen.
  • Is og snø vil drive med vinden og skal du gå nær en turbin bør du gå med vinden i ryggen mot turbinen.