Vi välkomnar Eric

Idag säger vi välkommen till vår nya kollega Eric Andersson som börjar sin tjänst som GIS Specialist här på Zephyr. Eric är välutbildad, kunnig och erfaren inom området och kommer direkt från Ocean Infinity där han arbetat med geografiska data och GIS. Vi är väldigt glada över att nu ha Eric hos oss och säkra på att Eric kommer blir ett mycket värdefullt tillskott i teamet och i våra projekt!

Varmt välkommen Eric!


Zephyr samråder om vindkraftpark i Vårgårda kommun

Zephyr genomför nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ Miljöbalken för en vindkraftpark i Vårgårda kommun ca 1,5 km söder om Hol. Projektet benämns Bergaskogen. Syftet med avgränsningssamrådet är att ge myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och synpunkter i form av samrådsyttranden inför framtagandet av en kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.

För mer information om projektet, samrådet samt hur du går tillväga för att lämna synpunkter i samrådet, besök projektsidan för vindpark Bergaskogen här.


Zephyr samråder om vindkraftprojekt i Tranemo kommun

Zephyr inleder nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ Miljöbalken för en vindkraftpark i Tranemo kommun ca 4,5 km norr om Dalstorp. Projektet benämns Ommaberget. Syftet med avgränsningssamrådet är att ge myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och synpunkter i form av samrådsyttranden inför framtagandet av en kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.

För mer information om projektet, samrådet samt hur du går tillväga för att lämna synpunkter i samrådet, besök projektsidan för Ommaberget här.


Välkommen Björn

Idag välkomnar vi vår nya kollega Björn Skarenhed till oss på Zephyr. Björn tillträder rollen som Senior Project Manager och kommer arbeta med projektledning av våra havsbaserade vindkraftsprojekt. Björn har mångårig erfarenhet av projektledning från flera branscher, däribland inom vindkraft. Vi är mycket glada att nu ha Björn hos oss och vi är övertygande om att Björn kommer ge ett starkt bidrag till bolaget och våra projekt.

Varmt välkommen Björn till Zephyr!


Zephyr söker nya medarbetare

Zephyr söker just nu två nya medarbetare till följande tjänster; GIS-Specialist och Projektledare Elnät.

I rollen som GIS-Specialist kommer ansvara för allt GIS-relaterat arbete och spela en strategiskt viktig roll i bolagets fortsatta utveckling. Som Projektledare Elnät kommer du att ansvara för elnät och nätanslutningar i både större och mindre projekt, inom havs- och landbaserad vind, sol och energilagring.

 

Mer information om tjänsterna hittar du här: Jobba hos oss


Vi säger välkommen till Philip

Idag välkomnar vi vår nya kollega Philip till kontoret. Philip är civilingenjör med examen i Skeppsteknik samt har tidigare erfarenhet av arbete inom offshoresektorn. På Zephyr kommer Philip att arbeta som Offshore Development Engineer med fokus på de havsbaserade projekt som Zephyr arbetar med.

Varmt välkommen till Zephyr Philip!


Vi välkomnar Stephanie

Vi har välkomnat en ny kollega i teamet! Den 9 augusti påbörjade Stephanie sin tjänst som Redovisningsansvarig här på Zephyr. Stephanie har lång erfarenhet av redovisningsarbete och blir ett uppskattat och värdefullt tillskott i teamet. Varmt välkommen till oss Stephanie!


Zephyr säljer havsbaserade vindkraftsprojekt till Vattenfall

Vattenfall köper majoritetsandelen i Zephyrs två havsbaserade vindkraftsprojekt Poseidon och Vidar på Sveriges västkust. Zephyr och Vattenfall fortsätter nu tillsammans utvecklingen av projekten.

De två vindkraftsprojekten Vidar och Poseidon ligger i Skagerak mellan 25-27 km utanför Sveriges västkust. De kommer främst att bestå av flytande vindkraftverk och förväntas ha en total installerad effekt på ca 2,8 GW och en årsproduktion på ca 10,5 TWh förnyelsebar el. Detta motsvarar elförbrukningen för ca 1 miljon svenska hushåll.

Efter förvärvet är Vattenfalls ägarandel i Vidar och Poseidon 85 procent och Zephyr äger resterande 15 procent. Företagen kommer att vidareutveckla projekten tillsammans och ansöka om nödvändiga tillstånd för etablering.

Region med stor efterfrågan på el

- Zephyr är mycket nöjda över att nu tillsammans med Vattenfall kunna fortskrida med utvecklingen av projekten Poseidon och Vidar. Det är angeläget att säkerställa att ny förnyelsebar elproduktion kan realiseras i södra Sverige, både för klimatet och för vårt samhälle som står inför en kraftigt ökande elförbrukning. Zephyr har funnit Vattenfall som den bäst lämpade partnern för oss i det fortsatta arbetet, inte minst till följd av Vattenfalls gedigna erfarenhet och långsiktiga ambitioner inom havsbaserad vindkraft, säger Martin Pettersen, VD i Zephyr.

Vattenfall är en av Europas största producenter av förnybar energi och en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft.

- Dessa projekt kommer att tillhandahålla en betydande volym kostnadseffektiv fossilfri el i ett område med hög efterfrågan. De kommer också att stödja vår utveckling av den viktiga flytande tekniken som förväntas minska vindparkernas miljöpåverkan, samt möjliggöra energiproduktion på platser längre bort från land, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall

Om Zephyr:
Zephyr främjar förnybar elproduktion, främst genom utveckling, byggnation och drift av vindkraftparker. Zephyr startade i Norge under 2006 och har sedan dess utvidgat verksamheten till Island och Sverige, bolagets svenska kontor är beläget i Göteborg. Sedan starten har Zephyr utvecklat och byggt omkring 800 MW vindkraft. Zephyr ägs av de norska offentligt ägda energibolagen Østfold Energi, Vardar och Glitre Energi.

Om Vattenfall:

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall har cirka 19 000 medarbetare och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft med ett femtiotal aktiva vindkraftparker i fem länder i Europa och en kapacitet på mer än 2 GW under utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Martin Pettersen, vd Zephyr Renewable AB +46 70 756 09 10 martin@zephyrvind.se


Omstrukturering inom Zephyr i Sverige

Zephyr i Sverige har genomgått en koncernintern omstrukturering. Ett nytt systerbolag- Zephyr Renewable AB, har bildats och delar av verksamheten i Zephyr Vind AB överlåtits till det nya bolaget. Kvar inom bolaget Zephyr Vind AB är de havsbaserade vindkraftprojekten Poseidon och Vidar med fortsatt framdrift.

Överlåtelsen innebär i övrigt inga förändringar för våra leverantörer och samarbetspartners, tidigare kontaktuppgifter till bolaget och personal är fortsatt gällande.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Otto Dahlin på tel: +46 (0)735 691 391 eller epost: otto@zephyrvind.se


Zephyr söker ny medarbetare- Marin Miljöspecialist

Zephyr arbetar med utvecklingen av två större havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, Poseidon och Vidar. Projekten är belägna på västkusten och omfattar sammanlagt omkring 2 900 MW. Zephyrs satsning inom offshore vind har en stor potential och utvecklingsmöjligheter.

Denna stora satsning kräver mer resurser och ökad marin expertis inom utvecklingsarbetet varför Zephyr nu söker ytterligare en Marin Miljöspecialist som förstärkning till Offshore-teamet.

Vi söker en strukturerad, engagerad och driven person som har lätt att samverka med kollegor och andra projektintressenter. I Sverige är bolaget i sin linda med en liten organisation som nu är under tillväxt och vi sätter därför extra värde på egenskaper som passar i detta sammanhang.

Vi som arbetar på Zephyr är entusiastiska och glada för att arbeta med att främja förnyelsebar energi och bidra positivt till vår miljö och klimat, vi hoppas att du som söker jobb hos oss känner likadant för denna framtidsbransch!

Läs mer om tjänsten här: Jobba hos oss - Zephyr