Havsmiljö

En bättre kust- och havsmiljö på Bohuskusten

Zephyr arbetar med utvecklingen av två havsbaserade vindkraftprojekt i Skagerrak och norra delen av Kattegatt. Utöver den förnyelsebara el vi hoppas kunna producera inom dessa områden i framtiden vill vi också ge ett extra bidrag till miljön samt bidra till hållbar utveckling längs Bohuskusten.

Ett sådant stöd vill vi rikta till att skapa en bättre kust- och havsmiljö.

Bohuskusten är en erkänt vacker kuststräcka som sträcker sig från Strömstad i norr till Göteborg och Kungälv i söder. En kuststräcka och hav med stora värden för både människor och djur som vi vill bevara till framtida generationer.

Ett sätt att värna om havsmiljön är att motarbeta nedskräpningen i havet.

På grund av sitt geografiska läge och omgivande havsströmmar är Bohuskusten den kuststräcka i Sverige som är hårdast drabbad av skräp som flyter iland från havet. 89% av skräpet är i form av plast. Enligt mätningar som Håll Sverige Rent gjort spolas ca 1m3 skräp upp på Bohuskusten varje timme, året runt.

Utöver detta skräp som driver in från Nordostatlanten till land så hamnar givetvis också mycket skräp på havets botten.

Visste du att:

  • Bohuskusten får varje år ta emot flera hundra ton skräp som driver iland. För att hålla jämna steg med skräpet som flyter iland vid Bohuskusten behöver man plocka 160 säckar med skräp om dagen, 200 dagar om året.
  • 450 år, så många år tar det för en PET-flaska att brytas ner till en grad som inte syns för ögat. Men även då kvarstår mikroskopiska plastpartiklar. Plastpartiklar som sedan kan sväljas av fiskar och andra djur.
  • Plast utgör tre betydande hot mot det marina livet; det misstas för föda och orsakar intrassling och insnärjning. 9 av 10 sjöfåglar har plast och skräp i magen, vilket leder till svält och död.
  • Av allt marint skräp är engångsplast det vanligaste.

Vad kan vi på Zephyr göra?

När vi utvecklar våra vindkraftprojekt Poseidon och Vidar lägger vi stor vikt vid att sträva efter minimera miljöpåverkan och ha en hållbar planering av dessa etableringar och tillhörande arbeten. Vid sidan om vårt arbete med att utveckla våra vindkraftprojekt till havs kommer vi också bedriva projekt för att bidra till en bättre havsmiljö.

Det kan vara såväl små som stora insatser. Allt från att vi på Zephyr deltar vid skräpinsamling längs med kusten, sprider information och kunskap, bidrar med riktade stöd till projekt som arbetar för en renare kust- och havsmiljö eller medverkar till att utveckla teknik för skräpinsamling på havet.

Skräpinsamling på havet

Zephyr har påbörjat undersöka möjligheten till att i framtiden kunna samla in skräp som flyter med strömmarna förbi våra planerade vindparker i Västerhavet. En metod som undersöks är om det är möjligt med ett ytnät som samlar in skräp i vattnet mellan vindkraftverken.

Denna metod kräver noggranna undersökningar innan implementering för att säkerställa att man undviker bifångst som fiskar, marina däggdjur, fåglar, etc. Den sjösäkerhetstekniska aspekten behöver också undersökas. Utvecklingen av en sådan metod kommer ske i samråd med marinbiologisk expertis, berörda myndigheter, etc.


Kontakta oss

Har du andra idéer på vad vi kan göra för att bidra till en bättre havsmiljö i Västerhavet? I så fall får du gärna kontakta oss på Zephyr för att dela med dig av dina tankar.

Har du andra idéer? Kontakta oss!