Markägare

Har ni mark lämplig för en vindpark?

Har ni mark som kan vara lämplig för etablering av en vindpark? Zephyr tittar gärna på den möjligheten och kan förutsättningslöst bedöma potentialen för en vindpark. Om området är av intresse så kan vi ge förslag på markupplåtelse genom arrende.

För att bedöma lämpligheten av er mark behöver vi utvärdera en rad faktor så som bl.a. miljöpåverkan, motstående intressen, produktionskapacitet, infrastruktur såsom vägar och elnät tillsammans med flera andra betydande faktorer. Zephyr har stor vana vid sådana bedömningar och kan förutsättningslöst göra en bedömning av området. Välkommen att kontakta oss.