Miljötillstånd för projekt Bergaskogen

Zephyr erhåller miljötillstånd för vindparken Bergaskogen intill motorväg E20 i Vårgårda kommun. Vindparken omfattar tre vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 250 meter. Bergaskogen har potential att producera omkring ca 60 GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 12 000 hushåll. 

Mer fakta om projektet hittar ni här. 

Sedan projektstarten med första markägarkontakt för drygt tre år sedan har projektet haft en snabb utveckling. Martin Pettersen, VD på Zephyr Renewable Sverige, gläder sig åt framdriften:

”Det är verkligen anmärkningsvärt och upplyftande att vi har ett tillståndsgivet projekt på så kort tid. Det är ett kvitto på att vi gjort ett mycket bra val av plats, att arbetet med projektutvecklingen och tillståndsprövningen hanterats utmärkt av alla parter. Det är särskilt positivt med tanke på omvärldssituationen, såväl lokalt som nationellt behöver vi snabbt mer förnybar el.”  

Efter det positiva beskedet påbörjar Zephyr nu nästa steg, och ser fram emot att kunna leda projektet fram till byggstart och driftsättning.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gerda Gatenheim
Head of Development Onshore Wind

gerda@zephyr.no