Vi har nytt kontor!

Förra veckan flyttande vi in i vårt nya efterlängtade kontor i Gamlestaden i Göteborg. Under 2022 välkomnade vi många nya kollegor och vi växte ganska snabbt ur våra gamla lokaler. Från och med nu hittar ni oss på Lilla…

Läs mer

Zephyr samråder om vindkraftpark i Askersunds kommun

Zephyr genomför nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ Miljöbalken för en vindkraftpark i Askersunds kommun ca 5 km sydväst om Askersund tätort. Projektet benämns Björnamossen. Syftet med avgränsningssamrådet är att…

Läs mer

Vi välkomnar Eric

Idag säger vi välkommen till vår nya kollega Eric Andersson som börjar sin tjänst som GIS Specialist här på Zephyr. Eric är välutbildad, kunnig och erfaren inom området och kommer direkt från Ocean Infinity där han arbetat…

Läs mer

Zephyr samråder om vindkraftpark i Vårgårda kommun

Zephyr genomför nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ Miljöbalken för en vindkraftpark i Vårgårda kommun ca 1,5 km söder om Hol. Projektet benämns Bergaskogen. Syftet med avgränsningssamrådet är att ge myndigheter,…

Läs mer

Zephyr samråder om vindkraftprojekt i Tranemo kommun

Zephyr inleder nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-32§ Miljöbalken för en vindkraftpark i Tranemo kommun ca 4,5 km norr om Dalstorp. Projektet benämns Ommaberget. Syftet med avgränsningssamrådet är att ge myndigheter,…

Läs mer

Välkommen Björn

Idag välkomnar vi vår nya kollega Björn Skarenhed till oss på Zephyr. Björn tillträder rollen som Senior Project Manager och kommer arbeta med projektledning av våra havsbaserade vindkraftsprojekt. Björn har mångårig…

Läs mer

Zephyr söker nya medarbetare

Zephyr söker just nu två nya medarbetare till följande tjänster; GIS-Specialist och Projektledare Elnät. I rollen som GIS-Specialist kommer ansvara för allt GIS-relaterat arbete och spela en strategiskt viktig roll i…

Läs mer

Vi säger välkommen till Philip

Idag välkomnar vi vår nya kollega Philip till kontoret. Philip är civilingenjör med examen i Skeppsteknik samt har tidigare erfarenhet av arbete inom offshoresektorn. På Zephyr kommer Philip att arbeta som Offshore…

Läs mer

Vi välkomnar Stephanie

Vi har välkomnat en ny kollega i teamet! Den 9 augusti påbörjade Stephanie sin tjänst som Redovisningsansvarig här på Zephyr. Stephanie har lång erfarenhet av redovisningsarbete och blir ett uppskattat och värdefullt…

Läs mer

Zephyr säljer havsbaserade vindkraftsprojekt till Vattenfall

Vattenfall köper majoritetsandelen i Zephyrs två havsbaserade vindkraftsprojekt Poseidon och Vidar på Sveriges västkust. Zephyr och Vattenfall fortsätter nu tillsammans utvecklingen av projekten. De två vindkraftsprojekten…

Läs mer

Omstrukturering inom Zephyr i Sverige

Zephyr i Sverige har genomgått en koncernintern omstrukturering. Ett nytt systerbolag- Zephyr Renewable AB, har bildats och delar av verksamheten i Zephyr Vind AB överlåtits till det nya bolaget. Kvar inom bolaget Zephyr…

Läs mer

Zephyr söker ny medarbetare- Marin Miljöspecialist

Zephyr arbetar med utvecklingen av två större havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, Poseidon och Vidar. Projekten är belägna på västkusten och omfattar sammanlagt omkring 2 900 MW. Zephyrs satsning inom offshore vind har…

Läs mer