Om Zephyr

Välkommen till Zephyr Renewable AB – Ett nordiskt företaginom förnybar energi

Zephyr är en långsiktig aktör som integrerar hållbara värderingar i allt vi gör. Våra grundläggande principer av ansvar, noggrannhet och långsiktighet genomsyrar varje skede av vår verksamhet, från den inledande dialogen med markägare och lokalsamhällen till projektutveckling, finansiering, byggnation och förvaltning av förnyelsebar energiproduktion.


Vår styrka ligger i vår kompetens. Vi är ett team av välutbildade experter inom våra områden, dedikerade till att vara i framkant när det gäller teknologi, klimatanpassning och värdeskapande för lokalområden. Som lyhörda och nyfikna individer strävar vi inte bara efter att driva projekt framåt utan också att utbilda och skapa meningsfulla möten.

Vårt mål är att göra en betydande insats i Norden, där vi också har våra rötter och bidra till den gröna omställningen. Med kontor i Göteborg men även Norge och Island driver vi våra projekt med en stark lokal närvaro. Zephyr ägs gemensamt av de offentligt ägda energibolagen Østfold Energi och Vardar som har en lång historia inom hållbar energi sedan 1974, tillsammans producerar de över 5 TWh förnybar el årligen vilket skapar en stark plattform för samarbete och hållbar tillväxt.

Vi tror på förnybara energilösningar som spelar bra tillsammans, Zephyr har 125 vindkraftverk i drift och har framgångsrikt utvecklat och etablerat 800 MW effekt av vindkraft. I Sverige har man på kort tid utvecklat en omfattande projektportfölj inom havsbaserad- och landbaserad vindkraft, solkraft samt energilagring. Vi har etablerat starka partnerskap genom att leda projekt från idé till färdig energipark och genom att knyta nära band med branschledande bolag. För att nå målet om ett utsläppsfritt samhälle så krävs samarbete, genom innovation och en positiv syn på framtiden.

 

Välkommen till Zephyr, där vi arbetar effektivt, flexibelt och målmedvetet för att forma framtidens förnybara energilandskap.

Vårt teamVårt team i Norge


Till Zephyr AS