Om Zephyr

Ett norskägt företag inom förnybar energi med nordiska ambitioner 

Zephyr är idag ett vindkraftsföretag som täcker hela värdekedjan. Från den första dialogen med markägare och lokalsamhällen till projektutveckling, finansiering, byggnation och förvaltning av vindkraftverk. Vi tror på förnybara energilösningar som spelar bra tillsammans – därför är solenergi också ett nytt prioriterat område för oss.

Vi har verksamhet i Norge, Sverige och på Island med huvudkontor i Sarpsborg i norska Østfold. Det svenska kontoret är beläget i Göteborg. De offentligt ägda energibolagen Østfold Energi, Vardar och Glitre Energi äger tillsammans Zephyr. Tillsammans har dessa bolag en portfölj av årlig produktion av förnybar el på över 5 TWh, främst genom vattenkraft. Vardar äger även vindkraftparker i Sverige sedan 2012.

Vi är en liten organisation med stor kompentens och lång erfarenhet av förnybar energi och utveckling, byggnation och drift av vindkraft. Vi har byggt omkring 700 MW vindkraft och förvaltar 500 MW vindkraft i Norge. Vi har också en portfölj av utvecklingsprojekt på över 000 MW, både på land och offshore. 

Vi har starka partnerskap. Zephyr har i Norge lett många projekt från idé till färdig vindpark och byggt starka partnerskap med branschledande bolag både bland turbintillverkare, investerare och större elkonsumenter.

Vi lever efter våra värderingar: ansvar, noggrannhet och långsiktighet.

Jobba på Zephyr?

Sverige


Norge


Island