Om ägarna

Zephyrs ägare är norska offentligt ägda kraftbolag, där de värden som skapas går tillbaka till samhället.


Østfold Energi AS

Østfold Energi producerar och utvecklar förnybar energi och är ägt av kommunerna i Østfold och Vikens regioner. Bolaget skapar värde lokalt och bidrar med viktiga intäkter till närsamhället i regionen. Østfold Energi har 48 medarbetare som står för ca 2 procent av Norges förnybara energiproduktion. 

Østfold Energi startades ursprungligen upp för att skapa mer el till regionen. Lösningen fann man mellan fjällen i Indre Sogn. 1974 stod Borgund kraftverk i Laerdal färdigt och kraftverket producerar fortsatt stora delar av vattenkraften i Østfold Energi. Sedan dess har bolaget också byggt starka miljöer inom småskalig vattenkraft, vind, fjärrvärme och till sist solkraft. 

Østfold Energi var en central del i uppbyggnaden av tillväxtframgångar som Norsk Gronnkraft (småskalig vattenkraft) och Zephyr. Bolaget har också aktivt ägarskap i nyskapande bedrifter som Beyonder (effektbatterier baserade på norskt sågspån), Becour (digital plattform för ursprungsgarantier) och Solgrid (storskalig solkraft). 

Idag ser Østfold Energi på nya utvecklingsmöjligheter och investeringar inom förnybar energi, bland annat som markutvecklare för nya kraftkrävande industrier. 

Østfold Energi äger 50 procent av Zephyr. 

ostfoldenergi.no →

Vardar AS 

Vardar är en energikoncern som ägs av 18 kommuner i den tidigare Buskerud-regionen. I portföljen för förnybar energiproduktion har de affärsområdena vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solkraft. Under industriellt ägande finns segmenten Å Energi, tillväxt och utveckling samt innovation. Vardars ambitioner är värdeskapande genom långsiktiga investeringar i förnybar energi. Namnet Vardar härstammar från röse och ska ge associationer om något som är hållbart, tryggt och säkert. 

Vardar har en lång historia inom vindkraft. Tillsammans med Østfold Energi äger Vardar Mehuken vindkraftpark på västkusten i Norge. Genom det helägda dotterbolaget Vardar Vind AB, äger och driver bolaget Rögle vindpark i Helsingborgs kommun och Kiaby i Kristianstads kommun. 

Vardar har även investeringar inom den starkt växande solmarknaden genom sitt ägarskap i Solcellsspecialisten, som är den ledande EPC leverantören av solceller i Norge. I tillägg har Vardar ägarskap i det estniska bolaget Sunly som utvecklar, bygger och driver sol- och vindparken i Polen och Baltikum. 

Vardar var med och grundade Zephyr 2006 och äger idag 50% av Zephyr.

vardar.no →