Vår historia

Vår historia 

Zephyr etablerades 2006. Sedan dess har Zephyr bidragit till att uppfylla regeringens mål om att bygga mer förnybar energi i Norge.

2006

2001 driftsätter Ostfold Energi och Vardar vindkraftparken Mehuken I. Detta blev starten på vindkraftssatsningen i bolaget. 2006 bildas Zephyr och de två sista utbyggnationerna av Mehuken skedde under ledning av Zephyr AS. På den tiden ägde Ostfold Energi, Vardar och Dong Energy 33% av bolaget var

2009

År 2009 övertar Glitre, dåvarande EB, 50 procent av Vardars aktier i Zephyr. Samma år startar också byggnationen av Mehuken II.

2011

År 2011 påbörjar Zephyr byggnationen av Midtfjellet vindkraftpark med en total installerad effekt på 110 MW. Från Regeringen en då tydlig satsning på vindkraften. Zephyr har nu byggt upp en stark projektutvecklingsmiljö i Sarpsborg.

2014

2014 startar byggnationen av Mehuken 3 med en total installerad effekt på 6,9 MW.

 

2016

2016 påbörjas byggnationen av Tellenes vindkraftpark. Vindkraftparken öppnar i september 2017, då som Norges största vindkraftparkerk.  

2017

År 2017 får Zephyr ett slutligt tillstånd från Olje- og energidepartementet att utöka den installerade kapaciteten på Guleslettene vindpark till 195 MW.  Första tillståndet (160 MW) från NVE år 2014 och sedan slutligt tillstånd från OED 2016. Nuvarande tillstånd är daterat den 02.02.2017 (korrigerat i enlighet med NPD:s beslut från 2016).)

2018

År 2018 får Zephyr kontrakt med Prime Capital för att drifta Kvitfjell Raudfjell vindkraftpark med en installerad effekt på 284,4 MW från och med hösten 2019.  Zephyr får kontrakt med Black Rock för att drifta Guleslettene vindkraftpark med installerad effekt på 197,4 MW från och med hösten 2020. Samma år bildas också Zephyr Island.

2019

2019 är ett speciellt år för vindkraftsbranschen i Norge. Då börjar motståndet mot byggnationen av vindkraftverk på land växa i Norge. Zephyr får detta år driftsavtal på Haram vindkraftpark, som först fick tillstånd 2008. Efter detta har det varit flera ändringar i tillståndet. Gällande tillstånd för Haram vindpark gavs av NVE 7 februari 2019. Samma år påbörjas även byggnationen av Guleslettene vindpark.

2020

2020 påbörjas byggnationen av Haram vindkraftpark. Samtidigt blir behandlingen av alla nya tillstånd för vindkraft satta på paus och Zephyr letar efter nya marknader i väntan på det nya tillståndssystemet. Samma år bildas Zephyr Sverige

2021

I januari 2021 är Guleslettene vindkraftpark i full drift. Under sommaren/hösten monteras vindturbiner på Haramsoya och Haram vindkraftpark är i drift från och med december 2021. Zephyr ingår avtal med Askershus Energi om projektledaransvaret för byggnationen av Odal vindkraftpark och byggnationen påbörjas. Odal vindkraftpark kommer stå klar under våren 2022.