Omstrukturering inom Zephyr i Sverige

Zephyr i Sverige har genomgått en koncernintern omstrukturering. Ett nytt systerbolag- Zephyr Renewable AB, har bildats och delar av verksamheten i Zephyr Vind AB överlåtits till det nya bolaget. Kvar inom bolaget Zephyr Vind AB är de havsbaserade vindkraftprojekten Poseidon och Vidar med fortsatt framdrift.

Överlåtelsen innebär i övrigt inga förändringar för våra leverantörer och samarbetspartners, tidigare kontaktuppgifter till bolaget och personal är fortsatt gällande.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Otto Dahlin på tel: +46 (0)735 691 391 eller epost: otto@zephyrvind.se