Hjortsjö

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Hjortsjö


Kommun: Värnamo


Projektområde: 22 Hektar


Årlig produktion: 18 GWh


Installerad effekt: 18 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2027


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om projektet

Strax söder om samhället Rydaholm i Värnamo kommun planerar Zephyr uppföra Hjortsjö solpark.

Vad händer i projektet just nu?
En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har lämnats in till Länsstyrelsen i Jönköpings län i början av 2024.

Zephyr planerar även att anlägga ett batterilager på 10 MW inom projektområdet vilket har inkluderats i samråds-underlaget. Ytan är i dagsläget delvis ett kalhygge och delvis produktionsskog som ska avverkas.

Övrig information
Zephyr planerar även för åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden inom solparken. Lämpliga åtgärder beslutas längre fram i samråd med experter men det kan exempelvis vara anläggande av stenrösen eller fauna-depåer som kan utgöra mikrohabitat för olika typer av arter.

Elproduktionen från solpark Hjortsjö motsvarar förbrukningen hos cirka 3600 villor.

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!