Kiaby

I DRIFT

SVERIGE

Kiaby


Kommun: Kristianstad


Vindturbiner: 3


Total höjd: 115 m


Årlig produktion: 14 GWh


Installerad effekt: 6 MW


Driftstart: 2012


Ägare: Vardar Vind AB


Om vindkraftsparken

Kiaby vindkraftspark ägs av Vardar Vind AB och stöttas av Zephyr i driftfrågor. Parken ligger i Kristianstads kommun och omfattar 3 vindkraftverk.

Den stod färdig i slutet av 2011 och var i full drift från februari 2012. Anläggningarna är av typ REPower MM92 med en installerad effekt på vardera 2 MW. Tornets höjd är 68,5 m och rotordiametern är 92 m. Parken producerar cirka 14 GWh el årligen. 

Länkar:

  • För att läsa mer om Kiaby, Vardar Vind och deras andra projekt kan du besöka deras hemsida här.
  • Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktpersoner här.