Lågum

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Lågum


Kommun: Munkedal


Projektområde: 12 Hektar


Årlig produktion: 10 GWh


Installerad effekt: 10 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2025


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om projektet

Strax söder om Dingle i Munkedals kommun planerar Zephyr Renewable AB att uppföra solcellspark Lågum.

Vad händer i projektet just nu?
En anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § i miljöbalken gjordes under slutet av 2023 och är nu under prövning. Även möjligheten att anlägga ett batterilager på 10 MW på projektområdet utreds och har inkluderats i anmälan.    

Övrig information
Den tilltänkta ytan nyttjas idag för vallproduktion. I projektet utvärderar Zephyr möjligheten att fortsatt bedriva vallodling mellan panelraderna, alternativt låta får beta på ytan.

Elproduktionen från solpark Lågum motsvarar ungefär förbrukningen hos 2000 villor.   

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!