Mogård

UNDER UTREDNING

SVERIGE

Mogård


Kommun: Hylte


Vindturbiner: Under utredning


Total höjd: Under utredning


Årlig produktion: Under utredning


Installerad effekt: Under utredning


Driftstart: Ej planerad


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om utredningen

Zephyr Renewable AB utreder möjligheten att etablera vindkraft vid Mogård. 

Undersökningsområde
Området som är lokaliserat ca 10 km nordost om Hylte och ca 3 km söder om Skeppshult nyttjas främst som produktiv skogsmark. I dagsläget utreds möjligheterna för en etablering av upp till 8 vindkraftverk.

Vad händer just nu?
Det ska betonas att projektet befinner sig i ett tidigt skede, uppdateringar och mer information kommer att publiceras i takt med att fler utredningar och underlag färdigställts. I det fall att området bedöms lämpligt kommer det att genomföras ett avgränsnings-samråd i enlighet med 6 kap 29–32 §§ Miljöbalken. Vid ett potentiellt samråd kommer information delas i god tid, bland annat genom annonsering i lokala tidningar och genom brevutskick till närboende och berörda parter.

Lokal nytta
Zephyr har som målsättning att involvera och skapa mervärde i lokalsamhället. Etableringen av en vindpark skapar lokala arbetstillfällen och ökar konsumtionen av varor och tjänster. Zephyr strävar efter att nyttja lokala anläggnings- och entreprenadbolag i så hög utsträckning som möjligt, dels kopplat till drift och underhåll när parken väl är byggd.

Zephyr kommer varje år att avsätta en del av de årliga intäkterna från vindkraftparken till lokala ändamål som kan gynna lokala föreningar och initiativ, så kallad bygdepeng. Läs mer om bygdepeng här.

Kontakt
Önskar du veta mer om utredningen eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson.