Presstorp

UNDER UTVECKLING

SVERIGE

Presstorp


Kommun: Stenungsund


Projektområde: 7 Hektar


Årlig produktion: 5 GWh


Installerad effekt: 5 MW


Driftstart: Planerad driftstart 2026


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven


Om projektet

Längs med länsväg 650, ungefär 3 km öster om Stenungsund planerar Zephyr uppföra Presstorp solpark.

Vad händer i projektet just nu?
I dagsläget förbereds samrådsunderlag och en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken planeras att göras under våren 2024. Projektområdet består både av skogsmark och jordbruksmark.

Zephyr planerar även att anlägga ett batterilager på 5 MW inom projektområdet vilket kommer inkluderas i samrådsunderlaget.  

Övrig information
Zephyr ser på åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden inom solparken. Lämpliga åtgärder beslutas längre fram i samråd med experter men det kan exempelvis vara anläggande av stenrösen eller fauna-depåer på skogsmarken. På jordbruksmarken kan det handla om åtgärder såsom insådd av ängsblommor eller att låta får beta på ytan mellan panelerna.  

Elproduktionen från parken motsvarar förbrukningen hos ungefär 1000 villor.

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson!