Rögle

I DRIFT

SVERIGE

Rögle


Kommun: Helsingborg


Vindturbiner: 8


Total höjd: 127 m


Årlig produktion: 56 GWh


Installerad effekt: 23 MW


Driftstart: 2016


Ägare: Vardar Vind AB


Om vindkraftsparken

Rögle vindkraftspark ägs av Vardar Vind AB och stöttas av Zephyr i driftfrågor. Parken ligger i Helsingborgs kommun, i Rögle och stod klar 2016 och omfattar 8 vindkraftverk.

Anläggningen är av typ GE 2.85MW-103 med en tornhöjd på 75 m och en rotordiameter på 103 m. Parken producerar ca 56 GWh el årligen. 

Länkar:

  • För att läsa mer om Rögle vindkraftspark, Vardar Vind och deras andra projekt kan du besöka deras hemsida här.
  • Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktpersoner här.