Uvberget

UNDER UTREDNING

SVERIGE

Uvberget


Kommun: Smedjebacken 


Vindturbiner: Under utredning


Total höjd: Under utredning


Årlig produktion: Under utredning


Installerad effekt: Under utredning


Driftstart: Ej planerad


Tillståndshavare: Ej tillståndsgiven 

Om utredningen

Zephyr Renewable AB utreder möjligheten att etablera vindkraft på Uvberget i anslutning till utpekat vindbruksområde i kommunens vindbruksplan.

Undersökningsområde
På platsen finns idag två tidigare tillståndgivna och etablerade vindkraftverk i ett område som främst utnyttjas som produktiv skogsmark samt för friluftsaktiviteter. 

Vad händer just nu?
Det ska betonas att utredningen befinner sig i ett tidigt skede, uppdateringar kommer ske gradvis i takt med att ny information uppdagas. I det fall att området bedöms lämpligt kommer det att genomföras ett avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap 29–32 §§ Miljöbalken.

Önskar du veta mer om projektet eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig till projektets kontaktperson. 

Zephyr kommer varje år att avsätta en del av de årliga intäkterna från vindkraftparken till lokala ändamål som kan gynna lokala föreningar och initiativ, så kallad bygdepeng. Läs mer om bygdepeng här: Lokal nytta – Zephyr