Vi välkomnar Otto

Med start den 21 mars påbörjar Otto Dahlin sin anställning här hos oss som Projektutvecklare. Otto har med sig en kandidatexamen i miljövetenskap och företagsekonomi. På Zephyr kommer Otto att jobba med projektutveckling, huvudsakligen med fokus på Zephyrs landbaserade vindkraftsprojekt.