Zephyr organiserar en städdag vid kusten

Marint skräp, särskilt plast, är ett växande problem.

I samband med Världshavens dag (8 juni) organiserade vårt team i Göteborg en strandstädning vid Bohuskusten. Ett litet men viktigt bidrag för en renare kustlinje.

Visste du att:

  • Bohuskusten är det mest negativt påverkade området i Sverige när det gäller marint skräp. Fem fulla badkar med plast spolas upp på stranden varje timme. 80% av skräpet kommer från land.
     
  • Enligt Havs- och Vattenmyndigheten utgör plast 94% av skräpet längs kusten i Bohuslän, med omkring 8,000 kubikmeter (flera hundra ton) som sköljs upp på land årligen.
     
  • Marint skräp utgör en fara inte bara för sjöfåglar och djur utan även för hela havets ekosystem. 

Vi måste arbeta tillsammans för att hålla havet plastfritt på alla sätt möjliga, stora som små. På Zephyr är en av våra ambitioner som företag att vara klimat- och naturpositiva. I våra projekt strävar vi efter att återställa och upprätthålla lokala ekosystem genom att samarbeta med experter för att identifiera de initiativ som gör störst positiv inverkan. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för en hållbar framtid.

Läs mer om vad vi på Zephyr gör för havsmiljön här. 

Lär dig mer om marint skräp här: Hav och Vatten och Västkuststiftelsen